Handelaars op de Pas blijven bereikbaar

Op donderdag 2 oktober is de Pas de ganse dag afgesloten voor het verkeer ter hoogte van huisnummers 80-84. Om de lokale handelaars langs de kant van de Markt te bereiken wordt de enkelrichting omgedraaid en kan je vanuit de Diestseweg naar de Pas. Je kan de Pas verlaten via de randparking Pas. Tussen het kruispunt met Waterstraat en de werkzone is dubbele rijrichting van kracht.