Schenking houten lepel uit Latere IJzertijd

Het stadsbestuur kreeg een houten scheplepel uit de Late IJzertijd cadeau. De grote houten scheplepel werd in zeer goede toestand teruggevonden in een waterput bij archeologische opgravingen in Kannunikenblok. Het gaat om een uitzonderlijk stukje erfgoed want houten voorwerpen worden bijna nooit teruggevonden en zeker in de Kempen is dit een uitzondering. Na overleg tussen het agentschap onroerend erfgoed en de verschillende opdrachtgevers werd besloten om de scheplepel aan de stad te schenken. Na conservatie wordt het bewaard in het Gasthuismuseum. De conservatie is nodig omdat de lepel de voorbij eeuwen in een vochtige waterput lag. Zonder de juiste zorgen gaat de lepel verdrogen en het hout verpulveren.