Wegtracé verkaveling Manheuvels terug naar gemeenteraad

Het wegtracé in de geplande verkaveling Manheuvels in Bel komt voor de tweede maal voor in 4 maanden tijd op de gemeenteraad. Eind juni verwierp de gemeenteraad unaniem het wegtracé. Ze moeten het nu overdoen. Volgens schepen van ruimtelijke ordening Bart Julliams schorste de Antwerpse gouverneur die beslissing. Ze vond dat het gemeentebesluit niet genoeg gemotiveerd was.

Julliams zei dat men uitgebreide argumenten had over de draagkracht en de waterhuishouding, maar volgens de gouverneur hadden die te weinig te maken met de wegeninfrastructuur zelf. De verkavelaar had zelf een beroepsprocedure bij de bestendige deputatie gestart. Omdat de beslissing over het wegtracé heel belangrijk is voor het al dan niet verkrijgen van de eigenlijke verkavelingsvergunning.