Beperkte hinder door actiedag vakbonden bij stadsdiensten

De hinder door de nationale actiedag bij de diensten van stad en OCMW in Geel blijft beperkt. In het stadhuis zijn alle diensten geopend voor het publiek. De basisdienstverlening blijft gewaarborgd, voor de behandeling van complexe dossiers kan er mogelijks beperkte hinder zijn.In het Sociaal Huis zijn alle diensten bereikbaar behalve de afdeling financiële hulpverlening van de sociale dienst. De geplande activiteiten van dienstencentrum Luysterbos kunnen gewoon doorgaan, enkel de cafetaria is gesloten. Alle andere diensten, waaronder de kinderopvang, werken normaal. Ook de andere diensten zoals bibliotheek, zwembad en cultuurcentrum zijn geopend.