Bezwaarschriften tegen megaslachthuis Oevel toch geldig

De drieduizend bezwaarschriften tegen de komst van slachthuis De Lokery in Oevel zijn volgens de provincie dan toch geldig. Dat vernam het actiecomité in Oevel. Zij dachten dat ze hun huiswerk moesten overdoen omdat de provincie de aanvraag van een milieuvergunning voor de bouw van het slachthuis in Oevel terugstuurde wegens onvolkomheden. Momenteel loopt een nieuw openbaar tot 19 december als gevolg daarvan. Men mag nog altijd bijkomende bezwaarschriften indienen en het actiecomité moet wel de bestaande bezwaarschriften tegen het toekennen van de bouwvergunning opnieuw indienen. Dat komt omdat het bedrijf zijn bouwaanvraag tijdelijk weer introk om een nieuwe versie in te leveren bij de gemeente. Ook hiervoor komt er een nieuw openbaar onderzoek. Het bedrijf ‘De Lokery’ wil een megaslachthuis bouwen in Oevel waar tot 40.000 varkens per week worden geslacht. Dat zorgt voor heel wat onrust bij de buurtbewoners van een dichtbij gelegen woonwijk.