PRUP uitbreiding kerkhof Bel goedgekeurd

Het ruimtelijk uitvoeringsplan voor het kerkhof van Bel werd op de jongste gemeenteraad goedgekeurd. Het wordt nu mogelijk om de begraafplaats uit te breiden tot het dubbele van de huidige oppervlakte. Er komt 3535m² bij. Het kerkhof is momenteel 3465m² groot. Zonder deze uitbreiding zou de huidige begraafplaats binnen enkele jaren geen mogelijkheden meer hebben voor begravingen in volle grond. Omdat begravingen in een urneveld de laatste jaren erg populair geworden zijn, dreigde ook daar een tekort te ontstaan.

De uitbreiding is een bewuste keuze van de stad. Men wil meer parkbegraafplaatsen realiseren. Zo kan voor alle mogelijke vormen van begravingen de nodige ruimte in een groene omgeving worden geboden. Een grotere strooiweide is ook voorzien. Er is ook plaats voor een locatie voor een kleine ceremonieruimte. De uitbreiding wordt voorzien in oostelijke richting zodat het bosrijke karakter in de omgeving kan bewaard blijven en de begraafplaats na de herinrichting kan evolueren naar een begraafpark waar het voor bezoekers rustig vertoeven is.