Verstoorde dienstverlening verwacht bij de stadsdiensten op maandag

Vermoedelijk wordt de dienstverlening van de stadsdiensten verstoord volgende maandag. Dan is er een provinciale staking aangekondigd door het gemeenschappelijk vakbondsfront. Sommige diensten gaan noodgedwongen dicht blijven. De dienst burgerzaken in het stadhuis gaat vermoedelijk openblijven. De technische dienst blijft dicht.

In het Sociaal Huis gaan de pensioenaanvragen niet afgehandeld kunnen worden. Waarschijnlijk gaat de individuele hulpverlening normaal kunnen verlopen. Langere wachttijden of moeilijkheden bij de aflevering van specifieke documenten zijn wel mogelijk. Kinderopvang De Bengelbende zal maandag geen kinderen opvangen. In de stedelijke basisscholen en de vrijetijdsgebouwen wordt minder hinder verwacht. Het stadsbestuur van Geel benadrukt dat het om een inschatting gaat. Pas maandagochtend gaat er meer duidelijkheid zijn over de definitieve situatie.