Bewonersparticipatie windturbines Storm

Nog tot en met 24 december kan iedere inwoner van Geel zich inschrijven om te participeren in de windturbines van de firma Storm. Vanaf januari volgend jaar produceren deze 3 turbines groene stroom voor 4600 gezinnen. Alle omwonenden van de Storm-windparken krijgen de mogelijkheid om in de windparken te participeren via een coöperatieve vennootschap. Eén aandeel kost 125 euro en elk lid van een gezin kan maximaal 24 aandelen verwerven. De coöperatieve investeert de door haar opgehaalde gelden in de windparken van Storm. Het jaarlijks rendement wordt verwacht tussen de 4 en 6 procent. Klik hier voor meer informatie