Stad opent eerste noodwoning voor tijdelijk verblijf

Woensdag opende onze stad haar eerste noodwoning. Hier kunnen gezinnen of alleenstaanden tijdelijk verblijven als ze omwille van een noodsituatie dringend op zoek zijn naar huisvesting. Jaarlijks kloppen tientallen mensen aan bij het Sociaal Huis omdat ze plots geen dak meer boven het hoofd hebben. Om deze mensen op te vangen, werkte het Sociaal Huis de voorbije jaren met ‘doorgangswoningen’ uit het stadspatrimonium. Dankzij subsidiesteun van de Nationale Loterij beschikt het Sociaal Huis voortaan over een eigen noodwoning, daar kunnen mensen tijdelijk verblijven. Tijdens deze periode gaan gebruikers samen met de herhuisvestingsbegeleider van het Sociaal Huis op zoek naar andere opvang of huisvesting op de private huurmarkt. Op die manier wil het Sociaal Huis voldoende doorstroming realiseren om jaarlijks meerdere mensen of gezinnen te kunnen opvangen.