Boringen Koning Albertstraat zorgen voor verkeershinder

Volgende week zijn er boringen gepland in de Koning Albertstraat. Er kan verkeershinder ontstaan ter hoogte van het Albertkanaal, waar de boringen plaatsvinden. Overdag worden tijdelijke verkeerslichten gezet voor de invoering van beurtelings verkeer.