Olen

Proefopstelling knip Leemanslaan Olen

Vanaf maandag 24 juni wordt er een proefopstelling geplaatst in de vorm van een knip in de Leemanslaan in Sint-Jozef Olen. En dit ter hoogte van de bocht, vlak na de parking achter de tuin van het sociaal huis.

Het Olense gemeentebestuur wilt een veiligere fietsomgeving creëren ter hoogte van het station. Leemanslaan staat bekend als een doorgaande route voor gemotoriseerd verkeer komende van Lichtaartseweg en Watertorenstraat.

Ook werd er na een meting veel sluipverkeer vastgesteld, afkomstig vanuit de omgeving van de Olense Cité. Bovendien komt Leemanslaan ook uit op Lichtaartseweg, aan de fietsoversteek van de fietsostrade en daar waar het dubbelrichtingsfietspad loopt.

In deze verkeerssituatie ontstaan er vaak conflicten tussen beide weggebruikers. De proefopstelling zal negen maanden duren. Na een evaluatie neemt het Olense schepencollege een definitieve beslissing over de maatregelen die nodig zijn in Leemanslaan.