dinsdag, 12 december 2017 11:41

Andere partijen over N-VA-voorstel: "tolheffing goed, tonnagebeperking beter, nieuwe ontsluiting best"

Beoordeel dit item
(1 Stem)
Andere partijen over N-VA-voorstel: "tolheffing goed, tonnagebeperking beter, nieuwe ontsluiting best" Hans Otten

Fractieleider Benny Eyckmans legde maandag op de gemeenteraad namens N-VA het voorstel op tafel om bij de Vlaamse overheid te bepleiten om een tolheffing in te voeren op de Retieseweg (N118). Dat zou kunnen helpen om nogal wat vrachtverkeer dat de E34 in Retie of Arendonk al verlaat in plaats van door te rijden tot Turnhout, te ontmoedigen om deze 'kortere' route te nemen.

Marlon Pareijn van coalitiepartner CD&V zei dat zijn partij zeker deze aanvraag wil ondersteunen, maar volgens hem zijn er ook wel enkele bemerkingen: "Het is aangewezen om hierover eerst overleg te hebben met de buurgemeentes Mol, Retie en Dessel. Deze maatregel heeft ook voor hen gevolgen. Bovendien zou het signaal veel sterker zijn als het van verschillende gemeentes tegelijk komt. Maar wij vinden de invoering van een tonnagebeperking nog altijd veel beter, omdat ze veel strikter is voor het vrachtverkeer dat nu Sint-Dimpna belast. Ook stellen we voor dat we benadrukken dat dit een tijdelijke oplossing is, want een tolheffing doet enkel aan symptoombestrijding, het lost het probleem niet op. CD&V blijft ijveren om een nieuwe verbindingsweg te leggen tussen de N118 en de Geelse ringlaan."

Precies omwille van dat laatste punt gaf het nieuwe voorstel van N-VA onafhankelijk raadslid Tom Vervoort een -naar eigen zeggen- "heel wrang gevoel": "N-VA heeft er alles aan gedaan om het provinciale rup uit 2008 over de nieuwe ontsluitingsweg te kelderen. Dan nu aan komen zetten met 'wij willen een oplossing voor Sint-Dimpna' is pure verkiezingspropaganda. Er wàs een oplossing, maar die heeft N-VA toen van tafel geveegd. Bovendien zou een tolheffing enkel de vrachtwagens treffen, terwijl die maar een kleine minderheid van het verkeer in Sint-Dimpna uitmaakt. Daar is een structurele oplossing nodig."

Ook Tinne Van Gelder (Groen) pleit voor een tonnagebeperking. "Maar alle maatregelen op korte termijn zijn welkom en voor ons zeker bespreekbaar. Want de nood is heel hoog. Maar dan zijn er volgens ook zeker ook flankerende maatregelen nodig. We denken daarbij aan voldoende controles of de inzet van camera's met nummerplaatlezers."

De Geelse mobiliteitsschepen Pieter Verhesen (N-VA) zei dat de stad al verscheidene keren om een tonnagebeperking heeft gevraagd. "Voor ons zou die bij voorkeur ingevoerd worden vanaf bedrijvenzone Stenehei, maar we hebben nog altijd geen antwoord gekregen op ons verzoek. We hebben daarnaast ook een dossier voor de invoering voor een trajectcontrole op de Retieseweg ingediend, mogelijk kan die ook wat verkeer op die baan ontmoedigen."

Lees 4133 keer Laatst aangepast op dinsdag, 12 december 2017 11:55