Print deze pagina
maandag, 31 december 2018 10:22

Gemeenteraad behandelde 408 interpellaties en mondelingen vragen

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

De gemeenteraad die zetelde van 2013 tot 2018 behandelde maar liefst 340 interpellaties en 68 mondelinge vragen. Daarvan nam Tom Vervoort (onafhankelijke) goed een derde voor zijn rekening met 126 interpellaties en 18 mondelinge vragen. Maar ook Luc Verguts liet vaak van zich horen met 50 interpellaties en 7 mondelinge vragen, toen nog voor Open VLD.

Getallen zeggen natuurlijk niet alles, maar toch zijn het vaak de interpellaties en mondelinge vragen die voor wat animo zorgden op de gemeenteraden. Daarbij neemt doorgaans de oppositie het woord, omdat ze dan hun kans hebben om het beleid in vraag te stellen of zaken te verhelderen. De raadsleden van de meerderheid nemen dan slechts zelden het woord, en wanneer ze dat toch doen, laten ze graag een balonnetje op of stellen ze een eenvoudige vraag aan de bevoegde schepen. Om maar te zeggen: de ene interpellatie is de andere niet. Bovendien kan het voor een raadslid van de meerderheid interessanter zijn om een idee te lanceren via andere kanalen binnen de partij.

We turfden elke interpellatie slechts één keer, ook al werden er verschillende vragen gesteld over verschillende beleidsdomeinen. Bovendien kenden we de vraag steeds toe aan de vraagsteller, ook al werd de interpellatie door verschillende raadsleden of zelfs partijen ondersteund.

Uit dat turven bleek dat de onafhankelijke raadsleden met 131 interpellaties (IP) en 19 mondelinge vragen (MV) de meeste vragen indienden, daarop volgde Open VLD (60 IP en 9 MV), sp.a (58 IP en 14 MV), Groen (41 IP en 19 MV), N-VA (24 IP en 1 MV), Vlaams Belang (17 IP en 4 MV) en CD&V (9 IP en 2 MV). Daarbij merken we op dat de interpellaties van N-VA, op twee na, van voor 2016 stammen.

Grafiek
Aantal interpellaties per partij

Het minst productieve oppositielid was Ivan Wartel (Vlaams Belang) die slechts 1 interpellatie en 4 mondelinge vragen deed, waarvan drie over het Islamitische Centrum op de Leunen. Een andere interessante vaststelling is dat Koen Thibau (Groen) slechts 2 interpellaties deed, maar wel 12 mondelinge vragen stelde. De drie raadsleden die in november 2017 uit de N-VA-fractie stapten en stelden dat ze geen ja-knikkers zijn, zorgden ook niet voor veel vuurwerk in de gemeenteraad: Marleen Pszeniczko deed sindsdien nog 3 interpellaties en 1 mondelinge vraag, Patrick Graux nog 1 interpellatie en Jozef Jacobs geen enkele.

Het grote verschil in de aantallen interpellaties, kan welicht ook verklaard worden door een verschil in visie. Zo kreeg Tom Vervoort (onafhankelijk) naar eigen zggen met zijn talrijke interpellaties wel eens kritiek van Koen Thibau (Groen) dat hij met zijn vragen slechts een democratisch sausje goot over het bestuur. Daarop luidde Vervoorts antwoord dat hij vragen stellen als zijn democratische plicht beschouwde als verkozene.

Hier komt inderdaad een belangrijke vraag naar boven: wat is de taak van de oppositie in het particratische systeem en wat is de functie van de gemeenteraad? Moet de oppositie slechts meestemmen bij de vergaderingen, of moeten zij juist die interpellaties aangrijpen om oppositie te voeren? Soms slaagde de oppositie daarin, maar veelal was zij gewoon niet genoeg op de hoogte van de feiten om fel weerkwerk te kunnen bieden aan de meerderheid. Een groot democratisch gemis in Geel blijft het ontbreken van een online register waarin alle schriftelijke vragen en antwoorden van de raadsleden aan de bevoegde schepenen worden bijgehouden. Veel interpellaties hadden ons inziens dan ook gewoon afgehandeld kunnen worden als een schriftelijke vraag.

Naam

Partij

IP

MV

Luc Van Laer

CD&V

1

1

Marlon Pareijn

CD&V

4

1

Ivo Bollen

CD&V

4

0

Benny Eyckmans

N-VA

7

0

Christoph Molderez

N-VA

2

0

Evelien Lievens

N-VA

1

0

Heidi Hannes

N-VA

1

0

Lea Neyens

N-VA

4

0

Marleen Pszeniczko

N-VA

2

0

Patrick Engelen

N-VA

1

0

Patrick Graux

N-VA

1

0

Pieter Cowé

N-VA

1

1

Pieter Verhesen

N-VA

1

0

Staf Cauwenberghs

N-VA

1

0

Veerle Verhagen

N-VA

1

0

Jeroen Dillen

Groen

22

4

Koen Thibau

Groen

2

12

Tinne Van Gelder

Groen

17

3

Tom Vervoort

onafhankelijk

126

18

Marleen Pszeniczko

onafhankelijk

3

1

Patrick Graux

onafhankelijk

2

0

Luc Verguts

Open VLD

50

7

Myriam Smets

Open VLD

10

2

Elhasbya Zayou

sp.a

13

7

Kristof Van Reusel

sp.a

23

5

Noël Devos

sp.a

22

2

Rosa Van Cleempoel

Vlaams Belang

16

0

Ivan Wartel

Vlaams Belang

1

4

Onderwerpen

Voor volgende paragraaf lieten we de mondelinge vragen buiten beschouwing (omdat deze meestel minder uitgebreid behandeld werden) en focusten we ons op de interpellaties. Maar waarover gingen deze interpellaties nu? Veruit het belangrijkste domein was mobiliteit. Daaronder vielen maar liefst 79 interpellaties en nog eens 17 over fietsbeleid en 11 over parkeerbeleid. Ook over afvalbeleid waren er 16 vragen die gingen van het nieuwe containerpark, over de diftar-tarieven en zwerfvuil, tot het inzamelen van dopjes voor het goede doel. Daarna kwamen er ook verschillende vragen over de digitalisering van het beleid, met interpellaties over het vernieuwde afsprakensysteem op het stadhuis, de nieuwe website en het invoeren van een stadsapp.

Daarnaast waren het vooral veel individuele dossiers die op veel aandacht kon rekenen van de gemeenteraad. Er kwamen 21 interpellaties over Astor, 16 over de regionale ontsluiting, 9 over de telescopische zuil op de markt, 9 over het ziekenhuis (o.a. de afgesprongen fusie, het parkeerprobleem en het ontslag van de Algemeen Directeur en Hoofdgeneesheer), 8 over het vredegerecht, 6 over het bouwproject aan het Meuldersplein, 6 over het stadspark, 5 over huisvesting, 5 over de aantallen vluchtelingen tijdens de asielcrisis van 2015. Hieruit blijkt dat de oppositie zich vaak vooral richtte op mediatieke dossiers en zich lieten leiden door actiegroepen, eerder dan zelf nieuwe onderwerpen op tafel te leggen.

Wat opvalt, is ook dat er slechts weinig vragen gesteld werden over het sociale beleid van het stadsbestuur. Na het opstappen van ACW-boegbeeld Ivo Bollen (CD&V) die tot juni 2014 regelmatig kritiek uitte op het sociale beleid van het stadsbestuur, werden er nog bitter weinig vragen gesteld over armoede en gezondheid. Zijn opvolgster van de ACW-vleugel, Greet Bakelants, stelde er geen enkele. Alleen Elhasbya Zayou (sp.a) stelde nog een vraag over armoede, naar eigen zeggen na een vraag van een collega uit Laakdal. We vermoeden dat dit thema dan ook in de komende legislatuur zeker koren op de molen van PVDA zal zijn.

© Sander Verwerft

Lees 482 keer Laatst aangepast op dinsdag, 01 januari 2019 20:08