zaterdag, 05 januari 2019 12:59

Raad van State schorst sluiting slachthuis Oevel niet

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

De Raad van State ging niet in op de vraag van het slachthuis van Oevel om de beslissing van Vlaams minister van Omgeving, natuur en Landbouw Schauvliege te schorsen. Zij weigerde op 6 december van vorig jaar een nieuwe milieuvergunning voor het slachthuis. Als reden werd aangehaald dat de verkeers -en geurhinder de sereniteit van het kerkhof, dat 20 meter naast het slachthuis is gelegen, in het gedrang zou brengen. Nochtans ontving de minister bij de behandeling van het beroep gunstige adviezen van het Agentschap Wegen en Verkeer, tweemaal van het departement Omgeving die verantwoordelijke is voor ruimte en milieu, tweemaal van de Vlaamse Milieumaatschappij die verantwoordelijk is voor ecologisch toezicht en waterbeheer en de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie. Op haar kabinet klonk het toen dat uit het dossier en uit het arrest van de Raad van State bleek dat de hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid niet tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden. Het slachthuis vroeg daarop een schorsing van het besluit van de minister aan bij de Raad van State. Die schorsingsaanvraag werd verworpen door de Raad van State omdat die niet gegrond was. Daardoor dreigt het slachthuis te moeten sluiten.

Lees 196 keer