dinsdag, 15 januari 2019 07:27

Geelse verkozenen zwartepieten met stem voor Vlaams Belang

Beoordeel dit item
(1 Stem)
Geelse verkozenen zwartepieten met stem voor Vlaams Belang Sander Verwerft

Bij de installatieverkiezingen voor de Geelse leden van de politieraad was de verbazing groot: een Vlaams Belanger had onverwachts een extra stem gekregen. Geen enkele fractie claimt echter deze extra stem. Verbazingwekkend, te meer omdat er zes jaar geleden een gelijkaardig incident plaatsvond.

Het is een merkwaardige procedure, de verkiezingen voor de politieraad. Elk gemeenteraadslid krijgt immers zes stemmen die hij kan verdelen onder de verschillende kandidaten. Voor Geel moesten er elf kandidaten gekozen worden, bovenop de burgemeester die ambtshalve zetelt in de raad. Voor deze elf zitjes waren er 12 kandidaten. Om zeker te zijn van een zitje hadden kandidaten bijgevolg 17 stemmen nodig.

Deze manier van stemmen zorgde ervoor dat de meerderheid N-VA en CD&V zeven kandidaten konden verkiezen met 17 stemmen. Voor N-VA zijn dat Benny Eyckmans, Evelien Lievens en Pieter Verhesen, voor CD&V Fonsy Bellinckx, Griet Ceusters, Tinne Vangeel en Luc Van Laer. Dat maakt dat zij 119 stemmen van hun 120 stemmen gebruikt hadden en nog één stem op overschot hadden.

Langs de kant van de oppositie wist De Brugpartij een zetel meer te bemachtigen dan te verwachten werd op basis van hun eigen stemmen. Zij kregen immers 34 stemmen voor Dirk Kennis en Elhasbya Zayou, vier meer dan ze zelf hadden. Die werden bezorgd door PVDA.

Vlaams Belang verdeelde haar stemmen over hun kandidaten Timmy Van Uytsel en Ivan Wartel, maar kreeg onverwachts nog een extra, 31ste stem. Lieselotte Thys kreeg 14 stemmen, twee meer dan de 12 van haar fractie, en geraakte niet verkozen.

‘Stemming is geheim’

Als eerste lanceerde De Brugpartij een artikel waarin ze stelden dat de meerderheid hun overige stem aan Vlaams Belang gegeven zou hebben. Zij noteerden: ‘Voor Lieselotte Thys was het uitkijken naar die ene stem die de meerderheid op overschot had. (...) Die ene stem is echter niet naar de Open VLD gegaan, maar naar Tim Vanuytsel.’ Ook Thys stelde in een bericht: ‘Geelse meerderheid kiest voor extreem-rechts in politieraad.’

Gert Van Hoecke, voorzitter N-VA Geel, repliceerde daarop: ‘Wij stellen samen met u verbaasd vast dat er geruchten gelanceerd worden als zou N-VA Geel een stem geleverd hebben aan een kandidaat van het Vlaams Belang. Het spreekt voor zich dat er bij dergelijke stemmingen over de partijgrenzen heen afspraken gemaakt worden over de stemverdelingen, met als doel om zo veel mogelijk zitjes te verwerven binnen de politieraad. Zo zal u ongetwijfeld vastgesteld hebben dat de twee zetels voor de Brugpartij enkel tot stand konden komen met de steun van PVDA en dat de vierde zetel voor CD&V er gekomen is dankzij de steun uit onze fractie. Dan resten er nog de drie zwevende stemmen. Namelijk één bij de combinatie N-VA/CD&V en twee bij de combinatie Brugpartij/PVDA. Aangezien wij als partij het geheim van de stemming niet willen en mogen doorbreken, kunnen wij vanzelfsprekend niet vertellen waar onze reststem naartoe is gegaan op basis van het stemadvies dat gegeven is aan de individuele gemeenteraadsleden. Bovendien weten ook enkel de individuele gemeenteraadsleden of zij het stemadvies gevolgd hebben of niet en is het bijgevolg onmogelijk om met zekerheid te zeggen waar de “zwevende” stem uit de meerderheid naartoe is gegaan. Wat we wel met zekerheid kunnen vaststellen is dat de kans tweemaal hoger is dat die stem vanuit de oppositie kwam, dan vanuit de meerderheid. Het zou zelfs een doelbewuste strategie kunnen zijn vanuit de oppositie om de meerderheid en onze partij in een slecht daglicht te plaatsen. Als partij willen we ons echter niet inlaten met dergelijke speculaties.’

Greet Daems (PVDA) reageert verbaasd: ‘Dergelijke insinuaties vind ik eigenlijk om te lachen. Op voorhand had ik afgesproken op wie ik zou stemmen en ik wil daar graag open en transparant over zijn. Ik heb vier stemmen gegeven aan Elhasbya Zayou en twee aan Lieselotte. PVDA is de complete tegenpool van Vlaams Belang. Wij staan voor gelijke rechten voor iedereen, terwijl het Vlaams Belang bepaalde bevolkingsgroepen uitsluit. Ik heb juist voor Thys gestemd om te vermijden dat er een extra zetel bij Vlaams Belang zou komen. Als dit een politiek spelletjes zou zijn, dan wel één met grote gevolgen. Wij zouden nooit een stem opofferen aan het Vlaams Belang.’

(Een screenshot uit het verslag van zes jaar geleden met Griet Smaers toen nog als voorzitster van de gemeenteraad)

De geschiedenis herhaalt zich

Toch lijkt het meer dan een kwestie van kansrekenen. Als bijkomend element haalt De Brugpartij immers een gelijkaardig incident aan, dat zich zes jaar geleden voordeed. Toen werd het cordon sanitaire ook doorbroken door vijf extra stemmen voor het Vlaams Belang, destijds echter nog in het nadeel van Jeroen Dillen (Groen). Ook daar wenste de N-VA niet op te reageren wegens de geheim van de stemming.

Van Hoecke beklemtoonde in navolging van Bart De Wever echter wel dat er voor hen geen cordon sanitaire geldt, maar dat zij nooit besturen met mensen die geen democratisch fatsoen kennen: ‘In Geel merken we dat eenzelfde democratische hygiëne ontbreekt binnen de oppositie waar we als N-VA moeten vaststellen dat de brugpartij een openlijke lijstverbinding doet met PVDA voor het Bijzonder Comité Sociale Dienst en op die manier zich verbindt met een partij die geen democratisch fatsoen heeft. Met lede ogen stellen wij vast dat het politiek fatsoen dat onze partij kent, niet wordt gedeeld door sommige leden van de oppositie met als enige doel te proberen om extra postjes binnen te halen.’ (Door het verbinden van de lijsten van De Brugpartij en PVDA bestond er een kans dat De Brugpartij een extra zetel zou bemachtigen in het Bijzonder Comité, ten koste van N-VA. Deze laatste verbond echter ook hun lijst met die van CD&V, waardoor N-VA de zetel kreeg, SV).
Voor N-VA is het dus duidelijk: PVDA is even erg als het Vlaams Belang, maar dan op links. Nochtans kan men daarbij inbrengen dat er geen cordon sanitaire bestaat tegen PVDA. Zo bestuurt sp.a bijvoorbeeld samen met PVDA in Zelzate.

© Sander Verwerft

Lees 1069 keer Laatst aangepast op dinsdag, 15 januari 2019 07:51