dinsdag, 05 februari 2019 22:29

‘We kunnen het engagement van de jongeren voor het klimaat alleen maar toejuichen’

Beoordeel dit item
(0 stemmen)
‘We kunnen het engagement van de jongeren voor het klimaat alleen maar toejuichen’ Stad Geel

Maandag interpelleerde Greet Daems (PVDA) op de gemeenteraad over het klimaatbeleid van Stad Geel en hoe de stad staat tegenover de talrijke jongeren die op straat komen voor het klimaat.

‘Twee zondagen geleden waren we met meer dan 70.000 activisten naar Brussel afgezakt om op te komen voor een rechtvaardig klimaat. Dat is fantastisch en ook nodig, want volgens academici moet er op alle vlakken een tandje bijgestoken worden. Bij gebrek aan een nieuw bestuursakkoord, zijn wij eens gaan kijken naar het vorige: we hebben eens gezocht op ‘klimaat’ en vonden daarin drie treffers, waarvan twee op ‘ondernemersklimaat’. Vandaar dus onze vraag: wat is het plan van Geel? Zijn jullie van plan om van Geel een klimaatneutrale stad te maken?’

Bart Julliams (N-VA), schepen van onder andere klimaat, duurzaamheid, milieu en natuur antwoordde dat de vraag iets te vroeg kwam omdat het bestuursakkoord nog in de maak was, maar wilde al wel een tipje van de sluier lichten: ‘Het college zal absoluut een klimaatplan opstellen samen met de rest van de Kempen, waarbij het IOK overkoepelend zal helpen. Wij zullen het moeten hebben over milieu, ecologie en duurzaamheid in ons beleid. Dus uw punt is terecht en wij zullen ernaar moeten streven om klimaatneutraal te worden. Maar ook in de vorige legislatuur hebben we daar al werk van gemaakt: zo trekken we in eigen regie het ESCO verhaal, waarin we in ons eigen patrimonium tien gebouwen selecteerden waar we het energieverbruik zullen verlagen. Wat ik zeker wil meegeven is dat we ons de vraag moeten stellen hoe we naar onze manier van leven kijken. Wij zitten vandaag in een antropocentrisch model, maar zullen werk moeten maken van een model dat meer ruimte geeft aan het milieu. Daarom zullen we moeten praten over adaptatie en ecosysteemdiensten.’

Daems pareerde met de open brief van de klimaatwetenschappers: ‘Beleidsmakers zeggen wel dat ze van alles doen, maar het feit is dat ze de doelstellingen niet halen. In 2020 zullen we voor het burgemeestersconvenant een cijfer moeten halen. Het is heel duidelijk dat de doelstellingen niet zullen gehaald worden en dat er meer budget moet komen.’

‘Of dat er anders gewerkt zal moeten worden. Met het ESCO-verhaal besparen we 45% op ons energieverbruik en bijna 20% op aardgas,’ antwoordde Julliams. Griet Smaers (CD&V) trad nog bij: ‘De doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs tegen 2030, die halen we. Die halen we nu al. Het is tegen 2050 dat we nog extra inspanningen zullen moeten leveren.’

Ten slotte vroeg Daems nog: ‘Vandaag in De Morgen las ik dat de klimaatbetogers opriepen om te betogen in eigen stad. Gezien de jonge leeftijd van die scholieren, hebben ze weinig ervaring in het opzetten van dergelijke acties. Zal de stad hen daarbij helpen?’

Julliams: ‘We kunnen dat engagement alleen maar toejuichen, al kunnen we de vraag stellen naar de manier van engageren. Maar het is goed dat het bewustzijn groeit. Als er vragen komen naar het bestuur, dan zullen we die bekijken en zien hoe we ons flexibel kunnen opstellen.’ Verder wees Julliams er nog op dat er ook andere manieren zijn voor jongeren om zich te engageren. Zo verwees hij naar scholen die bewust bezig zijn met het klimaat, door onder andere klimaatconferenties te organiseren.

Wie meer wil weten over het burgemeestersconvenant en over wat Geel nu al doet om de doelstellingen tegen 2020 te halen, kan hier terecht.

© 2019 Sander Verwerft

Lees 369 keer