Geel FM - Item gefilterd op datum: mei 2018

Na het dodehoekongeval waarbij een oudere fietsster met haar tweewieler op het kruispunt van de Diestseweg met Gasthuisstraat onder een vrachtwagen terecht kwam, hebben enkele bezorgde Gelenaars de burgerbeweging Ringland Geel in het leven geroepen. Daar hoort ook een pagina op Facebook bij. Volgens de initiatiefnemers is het dringend tijd dat er iets wordt gedaan aan het zware vrachtverkeer dat dwars door Sint-Dimpna richting Retie rijdt. Als tweede punt willen ze dat er snel weer werk gemaakt wordt van een broodnodige bijkomende ontsluitingsweg.

Wat dat laatste betreft heeft de provincie Antwerpen op vraag van de stad Geel in september vorig jaar het licht op groen gezet voor de opmaak van een nieuwe studie. Die moet bepalen of een nieuwe ontsluitingsweg nodig is, en zo ja, waar die dan het beste kan komen. De provincie deed die studie in feite tien jaar geleden al een keer, wat toen het noordelijke tracé tussen de Dr. Van De Perrestraat en Retieseweg opleverde. Maar die plannen werden na een lange procedureslag door de Raad van State naar de prullenbak verwezen.

De provincie heeft een aantal lokale bestuursleden, adviesorganen en middenveldorganisaties volgende week in Geel uitgenodigd om een start te maken met de nieuwe studie. In dat studietraject wordt de burger nauw betrokken.

Gepubliceerd in Geels Nieuws

De Fietsersbond Geel hield woensdagavond voor de tweede keer de fietsactie ‘Go met de Gele v(e)lo!’. In een lange sliert van ruim 100 deelnemers reden gezinnen en sympathisanten op de tweewieler door het stadscentrum. Door luid te rinkelen eiste het aandacht van voorbijgangers op, om zo duidelijk te maken dat fietsers hun plaats moeten krijgen in de mobiliteit in het stadscentrum.

“Het verkeersongeval van vorige week in de Gasthuisstraat geeft nog maar eens aan dat er in Geel heel wat knelpunten wat veilig fietsen betreft”, sprak voorzitter Johan Alen van de Fietsersbond Geel vooraf de sympathisanten toe. “We blijven ijveren voor oplossingen en daarin doen we zelf een reeks oplossingen, op lange en korte termijn. Voor de lange termijn hebben wij ons twintig punten fietsplan bezorgd aan alle partijen.”

De belangengroep vraagt aan de politici om die punten af te vinken die ze volgende legislatuur willen realiseren. “Om een vrijblijvend engagement te vermijden, vragen we ook om er een budgettaire prognose bij te geven. Die antwoorden bundelen we nadien zodat we aan de kiezer duidelijk kunnen maken welke partijen de fietsers in de stad een warm hart toedragen.”

Op korte termijn pleit de belangengroep voor de invoering van schoolstraten in schoolomgevingen en zoveel mogelijk fietsstraten in het stadscentrum. “Maak van het stadshart een netwerk van fietsstraten, waar de tweewielers de baas zijn”, gaf Alen als boodschap mee.

Gepubliceerd in Geels Nieuws

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft woensdag met onmiddellijke ingang het Slachthuis van Geel gesloten. Dat schrijven de kranten van de Persgroep. De sluiting komt er omdat inspecteurs problemen vastgesteld hebben met de hygiëne en de infrastructuur in het bedrijf. Er zijn geen problemen met de voedselveiligheid of het dierenwelzijn. Het FAVV stelde vast dat bepaalde materialen en oppervlakken gewoon niet schoon genoeg zijn. Die inbreuken waren twee jaar geleden ook al vastgesteld, waarop het Slachthuis de opdracht kreeg om het nodige te doen. Dat gebeurde volgens het voedselagentschap lang niet snel en grondig genoeg.

Warenhuisketen Delhaize heeft de samenwerking met het slachthuis voorlopig opgezegd. Delhaize haalt het vlees dat eerder al geleverd werd niettemin niet uit de winkelrekken, precies omdat er met de kwaliteit niets mis is. Het Slachthuis van Geel gaat in beroep tegen de sluiting en hoopt snel weer operationeel te zijn.

Gepubliceerd in Geels Nieuws

Gelenaar Yves Geboers is de nieuwe voorzitter van Unizo provincie Antwerpen. Hij volgt gerechtsdeurwaarder Eric De Belder uit Herentals op. De Belder was 5 jaar voorzitter. Ook werd een nieuwe bestuursploeg samengesteld. Yves Geboers is 51 en mede-eigenaar en zaakvoerder van Gebo Geo energie systemen. Het bedrijf bestaat al 69 jaar en specialiseert zich in grondboringen en pompinstallaties voor water- en energiewinning. Naast België is Gebo ook actief in Nederland en realiseerde in het verleden ook projecten in Duitslan, Frankrijk en Groot-Brittannië. Als nieuwe voorzitter van Unizo provincie Antwerpen wil hij het bestaand beleid verder zetten.

Gepubliceerd in Geels Nieuws

Jeroen Vanderheiden en Dennis Seyen verlengen hun verblijf bij ASV Geel. Hun inzet vorig seizoen om gevestigde waarden te vervangen in moeilijke omstandigheden, werd enorm geapprecieerd bij de club. Op hun leeftijd is spelen en speelkansen krijgen prioritair om zich in de kijker te zetten.

Gepubliceerd in Geels Nieuws
woensdag, 30 mei 2018 23:33

Elhasbia Zayou kiest voor de Brugpartij

Elhasbia Zayou zetelt elf jaar in de Geelse gemeenteraad voor de Sp.a en kom bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen op voor de Brugpartij. Ze heeft een diploma sociaal werk en is diensthoofd studentenvoorzieningen aan de Thomas More in Geel, waar ze verantwoordelijk is voor de psychologische, medische en sociale dienstverlening. Voordien was ze bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen aan de slag rond integratiethema’s. Ze volgt voornamelijk sociale dossiers nauw op en als moslima is ze betrokken bij de ontplooiing van het toekomstig Islamitisch Centrum.

Gepubliceerd in Geels Nieuws

Het Geelse stadsbestuur geeft geen bouwvergunning voor het nieuwe binnengebied op de schoolsite van 't Peperstraatje op de Pas. Volgens schepen van ruimtelijke ordening Bart Julliams verschilden de ingediende plannen met de plannen die initieel waren voorgelegd aan scholengemeenschap Kogeka. Oorspronkelijk zouden de gebouwen parallel aan de Pas worden opgesteld, nu stonden ze als een lange muur haaks op de Pas. Verder is er te weinig ruimte voor winkels en is er ook geen kinderdagverblijf of polyvalente ruimte opgenomen in de plannen. Ook over de invulling en densiteit van het aantal wooneenheden is er discussie. Toch blijft de stad achter het project staan, maar zal de projectontwikkelaar een nieuw ontwerp moeten opmaken.

Gepubliceerd in Geels Nieuws

ASV Geel trekt met de aanvallende middenvelder Nayib Lagouireh een pak ervaring mee. Hij komt over van Sporting Hasselt en werd opgeleid bij Verbroedering Geel en Feyenoord. Hij speelde ondermeer bij Excelsior, Eindhoven, Roda JC en Fortuna Sittard.

Gepubliceerd in Geels Nieuws

Fonsy Bellinckx engageert zich voor CD&V Geel en komt op voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. Bellinckx is 60 en woont zijn hele leven op St-Amands. Via zijn beroepsbezigheden komt hij in contact met vele Gelenaren waardoor de positieve en de negatieve zaken in de Geelse maatschappij hem niet vreemd zijn. Zijn interesse in Geelse politiek is er altijd geweest. Het mobiliteitsprobleem, het culturele en sportieve verenigingsleven, de algemene uitstraling van de stad Geel, het reilen en zeilen in de plaatselijke deeldorpen, liggen allemaal nauw aan het hart.

Gepubliceerd in Geels Nieuws

Nutsmaatschappij Aquafin gaf het bevel aan de aannemer om voor 1 juni te starten met de werken op de Tessenderloseweg in Geel en Kiezel in Zittaart. Na langdurig onderhandelen tussen verschillende overheden en partners is eindelijk een plan klaar voor de aanleg van vrijliggende fietspaden op het volledige deel tussen Winkelomseheide en de rotonde in Zittaart. Tegelijkertijd neemt het Agentschap Wegen en Verkeer de weg en het kruispunt van de Tessenderloseweg met Winkelom onder handen. Volgens schepen van openbare werken Ben Van Looveren gaat de stad rond 13 juni een informatieavond houden.

Gepubliceerd in Geels Nieuws
Pagina 1 van 8