Het Olense gemeentebestuur nodigde op paasmaandag 147 nieuwe Olenaars uit voor een uitgebreid ontbijtbuffet in dienstencentrum Komie Geire. Het voorbije jaar verhuisden liefst 680 mensen naar Olen, waardoor het bevolkingsaantal op 1 januari gestegen was tot 12.697 inwoners. Dat zijn 15 Olenaren meer dan een jaar voordien.

Bij de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen op 26 mei nemen twee kandidaten van CD&V Kasterlee deel. Burgemeester en Vlaams volksvertegenwoordiger Ward Kennes verdedigt zijn zetel in het Vlaams Parlement. Hij doet dat vanop de 5e plaats, de tot nog toe beste plaats in de 4 Vlaamse verkiezingen waaraan hij deelnam. Schepen Sumati Adriaensen neemt voor het eerst deel aan bovenlokale verkiezingen en kreeg meteen de 2e opvolgersplaats op de Kamerlijst. Volgens afdelingsvoorzitter Rein Sobrie verwacht de partij veel van de twee kandidaten. 

Ward Kennes was de afgelopen jaren actief in de parlementaire commissie Binnenland, Inburgering en Ambtenarenzaken, de commissie Buitenland, Europa en Toerisme en in de commissie (de-)Radicalisering. Hij is van vele markten thuis en is onder meer woordvoerder in debatten over de Brexit, Syriëstrijders, wapenhandel, inburgering, migratie, ambtenarenstatuut, erediensten en levensbeschouwing, overheidscommunicatie en handelsverdragen. Daarnaast is hij trekker van heel wat Kempense streekdossiers. Als voorzitter van het Streekplatform Kempen en de Conferentie van Kempense burgemeesters neemt hij vaak het voortouw om regionale dossiers bij andere overheden te verdedigen. 

Als schepen van welzijn komt Sumati Adriaensen dagdagelijks in contact met de kwetsbaarheid van gezinnen. Van welke leeftijd dan ook. Dit gaat over kinderen en jongeren die zich onbegrepen voelen. Over jonge ouders die in ademnood geraken omdat ze niet meer rond geraken of rond komen in een maatschappij die zo snel verder maalt. Of over vereenzaming die toeslaat bij senioren wanneer hun netwerk wegvalt. Met lokale en regionale projecten zoals een dienstencentrum, een Huis van het kind of praatpunten worden al verschillende warme ontmoetingsplaatsen gecreëerd. 

“Onze mensen bereiken, betrekken en waar nodig begeleiden, daar ga ik voor,” zegt Sumati. Met steun van hogere overheden kunnen lokale overheden, die hun knelpunten zo goed kennen, samen veel meer bereiken. Handvaten aanreiken en handen uitsteken om zo de mentale fitheid omhoog te krijgen en warme buurten te creëren. Voor een weerbare en vitale samenleving.

Burgemeester Vera Celis kondigde een algemeen rook- en vuurverbod af voor de bossen, natuur en heidegebieden op het grondgebied van Geel. Het brandrisico in de provincie Antwerpen is door de aanhoudende droogte afgelopen donderdag opgetrokken naar code rood. Dat wil zeggen dat het er extreem droog en brandgevaarlijk is en dat er wordt afgeraden om de natuurgebieden te bezoeken. Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam en als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer uit met groot materieel. Ook worden er extra materiaal en mankracht ingezet en worden de brandtorens overdag bemand. 

De fietstunnel van 35 meter werd zaterdag op zijn plaats geschoven aan een snelheid van 18 meter per uur. Het duurde anderhalf uur voordat de tunnel op zijn plaats lag ter hoogte van Rauwelkoven onder de Geelse ring. Daarna wordt alles opnieuw aangelegd. De klus moet klaar zijn tegen dinsdagochtend 6u00. Dan gaat de Geelse Ring ter hoogte van Rauwelkoven terug open voor het verkeer. De aannemer was vrijdagochtend begonnen met de werken en ze moeten de klus op 4 dagen en nachten klaren. De tunnel is een onderdeel van de fietsostrade tussen Herentals en Balen. Na het paasweekend volgt nog de afwerking van de tunnel. Later dit jaar staat de aanleg van de fietspaden naar de fietstunnel op de planning.

Ondertussen is de tunnel in positie gebracht, en wordt er opnieuw zand aan de zijkanten gestort. #stadgeel

Geplaatst door Geel FM op Zaterdag 20 april 2019

De koepelvereniging 't Origineel organiseert het jaarlijkse contactmoment " 't Origineel Ontmoet Geel" tussen verenigingen van buitenlanders in Geel met lokale Geelse verenigingen.

't Origineel is de koepelvereniging van alle georganiseerde groepen met en van buitenlanders in Geel, die in de schoot van de stedelijke dienst Gelijke Kansen is opgericht. Sinds enkele jaren zet deze organisatie samenwerkingsprojecten op tussen deze multiculturele groepen en typische Geelse verenigingen zoals Femma of Chiro. Door die ontmoetingsmomenten willen de initiatiefnemers meer toenadering tot elkaar en begrip voor elkaars gewoontes creëren.

Met een wereldfeest op zaterdag 20 april vanaf 14u in zaal Sint-Amands in Geel presenteren 't Origineel en de aangesloten groepen de resultaten van die ongewone samenwerkingen. Tel daarbij een kleine beurs waar de verschillende verenigingen zichzelf voorstellen en een vrolijk feest, gekruid met muziek en dans, en je bekomt een festijn waaruit blijkt dat Geel een stad van wereldburgers is. Liefhebbers van lekker eten kunnen er uiteraard ook genieten van allerlei schotels uit de respectievelijke keukens van de aanwezige culturen.

De Geelse Ring is tot dinsdag 6u afgesloten voor het verkeer ter hoogte van Rauwelkoven aan de spoorwegbrug. Een aannemer is vrijdagochtend begonnen met de voorbereiding om de fietstunnel onder de Ring te schuiven. Die maakt deel uit van de fietsostrade tussen Balen en Herentals. Nu moeten fietsers door dezelfde tunnel als de auto's. Om de fietsers veilig de ring te laten kruisen, komt er dus een aparte fietstunnel. Die werd de afgelopen maanden al opgebouwd naast de spoorweg en wordt tijdens het paasweekeinde op zijn plaats geschoven. 

vrijdag, 19 april 2019 16:17

Trage weg Engels kamp is doorgetrokken

De oude spoorwegverbinding van het Engels Kamp in Geel is omgevormd tot een trage weg. Het fiets- en wandelpad loopt van Nieuwland tot aan de toekomstige fietsostrade Herentals-Balen. Het eerste deel tussen Nieuwland en Buitenblokken is nu opengesteld als trage weg. Het tweede deel start bij bij de oversteekplaats aan Buitenblokken tot aan de toekomstige fietsostrade die een verbinding maakt tussen Balen en Herentals. Maar dit deel blijft nog gesloten tot de fietsostrade klaar is.

In februari 2019 werd gestart met het verder omvormen van de oude spoorwegverbinding van het Engels Kamp tot een fiets- en wandelpad. Dit traject loopt van Nieuwland tot aan de toekomstige fietsostrade Herentals-Balen.  In het speelbos aan het Engels Kamp is een deel van de oude spoorwegverbinding eerder al omgevormd tot fiets- en wandelpad. Net zoals in het speelbos geven strategisch geplaatste horizontale boomstammen in combinatie met voorrangsborden aan wanneer de fietser of wandelaar een oversteekplaats aan de openbare weg nadert. Ook is er ter hoogte van Buitenblokken een rustplek voorzien.

Met deze nieuwe trage weg kan elke fietser of wandelaar zich vanuit het speelbos rustig begeven richting het centrum van Geel. Zodra de fietsostrade gerealiseerd is, kan de fietser ook gemakkelijk richting Herentals of Balen fietsen.

Het Sint Dimpnaziekenhuis gebruikt de Veinviewer op de dienst pediatrie en spoed om pijnlijke prikervaringen bij kinderen tot een minimum te beperken. Het apparaat projecteert met een soort infrarood licht de bloedvaten op de huid van het patiëntje. Het voordeel is dat de bloedvaten duidelijk worden gevisualiseerd, ook als ze met het blote oog niet te zien zijn. Hierdoor wordt het aantal, dikwijls pijnlijke, prikpogingen geminimaliseerd. Ouders, verpleegkundigen en kleine patiëntjes gaan opgelucht zijn dat het Geelse ziekenhuis de Veinviewer heeft aangeschaft. Want bloedafname en het plaatsen van infusen bij kinderen is een uitdaging en gaat vaak gepaard met tranen.

Het brandrisico in enkele natuurgebieden in de provincie Antwerpen is door de aanhoudende droogte opgetrokken naar code rood. Dat wil zeggen dat het er extreem droog en brandgevaarlijk is en dat er wordt afgeraden om de natuurgebieden te bezoeken. Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam en als er een brand uitbreekt, zal de brandweer uitrukken met groot materieel. Ook worden er extra materiaal en mankracht ingezet en worden de brandtorens overdag bemand. In onze streek gaat het om de natuurgebieden de Merode in Westerlo, De Most-Keiheuvel in Balen en Tielenheide in Kasterlee

Bij pizzeria Da Corrado op de hoek van de Lebonstraat en Stationsstraat in Geel woedde een brand en de keuken van de zaak brandde volledig uit. De rest van de zaak liep rookschade op. Er vielen geen gewonden. Het vuur brak uit kort na middernacht op een koertje aan de achterkant van de zaak. De zaakvoerder en zijn gezin die boven het restaurant woonden, konden zich op tijd in veiligheid brengen net als een alleenstaande vrouw van een studio ernaast. De twee woningen liepen rookschade op en zijn tijdelijk niet bewoonbaar. Het gezin van de pizzeria kan tijdelijk terecht bij familie in Mol. De zaak blijft ook voorlopig gesloten. Een branddeskundige van het parket komt donderdag ter plaatse om de juiste oorzaak te achterhalen.