donderdag, 18 oktober 2018 11:37

Dertiger riskeert 5 jaar cel

Een man van 34 uit Westerlo hoopt zelf om met vijf jaar voorwaardelijke straf er vanaf te komen. Hij sloeg op 14 februari zijn ex van 36 bijna dood met een houten hamer in de kelder van haar woning in Geel. Maar eerst moet de rechtbank zich nog uitspreken over de kwalificatie. Wordt het poging tot moord of opzettelijke slagen en verwondingen met voorbedachtheid. Het parket toonde zich eerder bereid de aanklacht af te zwakken tot dat laatste. Zijn advocaat riep verzachtende omstandigheden in voor de daden van hem. Hij wilde bewijzen voor haar drugsgebruik verzamelen om haar klem te zetten, zodat de kinderen bij hem konden ondergebracht worden. De advocaat zei dat zijn cliënt in geval van een voorwaardelijke straf akkoord gaat met een contact- en straatverbod zodat het slachtoffer hem niet meer tegen het lijf zal kunnen lopen. Het slachtoffer zei zelf tegen de rechter dat ze de man nooit meer wil zien. Hij had haar een jaar eerder ook al met een mes aangevallen en in de borst gestoken. Het vonnis volgt op 7 november.

Een twintiger uit Geel krijgt 7 jaar cel voor poging tot doodslag. Deze uitspraak deed de correctionele rechtbank in Turnhout. Hij stak vorig jaar een stadsgenoot neer omdat die drugs zou geven aan minderjarigen. Volgens de veroordeelde gaf het slachtoffer drugs aan minderjarige meisjes in ruil voor orale seks. Om hem een lesje te leren, lokte de twintiger het slachtoffer op 24 september 2017 met de gsm van één van de meisjes naar een appartementsgebouw aan Drijhoek in Geel. Daar wachtte de veroordeelde hem op met een kameraad. Terwijl zijn vriend een luchtdrukpistool op het slachtoffer richtte, stak hij een mes met een lemmet van ruim 18 centimeter in de hals. Het slachtoffer raakte levensgevaarlijk gewond. De twintiger en zijn kameraad hadden twee dagen eerder ook al twee diefstallen met geweld gepleegd. Ze krijgen daarvoor respectievelijke gevangenisstraffen van 7 en 36 maanden. Voor de kompaan is de celstraf voorwaardelijk uitgesproken.

Voor de verlaagde prijs van 11 euro per stuk koop je een woonmeter aan de onthaalbalie van het stadhuis. De woonmeter is een eenvoudig en gebruiksvriendelijk toestel dat de temperatuur en luchtvochtigheid in huis meet. Een te hoge luchtvochtigheid leidt tot hogere stookkosten. Vochtige lucht opwarmen kost meer energie dan het opwarmen van lucht met een goede luchtvochtigheid. Ook een te hoge of te lage, bij afwezigheid, temperatuur geeft onnodige stookkosten. Na enkele jaren gebruik is de temperatuurweergave van veel thermostaten niet meer nauwkeurig. De woonmeter geeft je een juiste inschatting in een oogwenk.

woensdag, 17 oktober 2018 11:54

Geels ziekenhuis nu ook op sociale media

Het Sint-Dimpnaziekenhuis is voortaan ook aanwezig op sociale media zoals Twitter, Linkedin en facebook. Zo moet het publiek een directe kijk krijgen op het ziekenhuis. Volgens de directie is het wel de bedoeling dat de media niet enkel informatief worden gebruikt, maar dat het om tweerichtingscommunicatie gaat. Eén van de waarden van het ziekenhuis is de patiënt centraal stellen en net die patiënt en zijn of haar omgeving wil het ziekenhuis bereiken via de nieuwe communicatiekanalen. Nog volgens het Geelse ziekenhuis wilt men de patiënt meer betrekken bij de organisatie en zo ook makkelijk in dialoog gaan.

Op vrijdag 19 oktober is het de dag van de jeugdbeweging. De Geelse jeugdraad en dienst jeugd trakteren de leden van alle jeugdbewegingen in uniform met een gratis ontbijt op de Geelse Markt. Het ontbijt start om 7u30 en eindigt om 8u30. Ook is er randanimatie voorzien.

58 Geelse inwoners behaalden hun inburgeringsattest en die nieuwe Gelenaars worden op zaterdag 20 oktober in de bloemetjes gezet in het Geelse stadhuis. Het inburgeringstraject is er voor mensen van buitenlandse herkomst die een toekomst willen uitbouwen in België. De inburgeraars die nu hun oorkonde krijgen, volgden met succes een basiscursus Nederlands. Ook hebben ze een cursus maatschappelijke oriëntatie achter de rug, gegeven door docenten van het Agentschap Integratie en Inburgering. Daarbij krijgen ze informatie over de Belgische samenleving en wordt er gewerkt aan het verhogen van hun zelfredzaamheid. Bovendien zijn ze van start gegaan met individuele begeleiding. Medewerkers van het Agentschap Integratie en Inburgering ondersteunen hen bij het vinden van werk of studies en maken hen wegwijs in het vrijetijdsaanbod.

woensdag, 17 oktober 2018 11:34

Straatveegmachine verloren in brand

Dinsdagmiddag brak brand uit in de gemeentelijke werkplaats van Meerhout. Waarschijnlijk ontstond die door laswerken aan een veegmachine eerder op de dag. Die vonden plaats in een afgesloten ruimte in de loods. De rook- en waterschade bleef beperkt tot die ruimte. De veegwagen is verloren en niemand raakte gewond.

woensdag, 17 oktober 2018 11:31

Geel legt basis voor meerjarenplan 2020-2025

Geel zet nu het meerjarenplan 2020-2025 op de rails voor de volgende legislatuur. Daarin wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Men maakt daarvoor een omgevingsanalyse op. Dat is een verzameling van allerlei gegevens over de stad uit verschillende rapporten, onderzoeken en participatietrajecten. De omgevingsanalyse is voor iedereen beschikbaar op de stedelijke website geel.be. Daarin wordt Geel vergeleken met Mol, Lier, Sint-Truiden en Turnhout. Uit de analyse blijkt onder meer dat Geel, in vergelijking met die andere steden, qua bevolking de sterkste groei kent en dat de Gelenaar veel fietst en vaak de sportvoorzieningen van de stad gebruikt. Volgend jaar wil de stad participatie organiseren bij haar inwoners en medewerkers. Alle input en resultaten worden dan samengelegd als basis voor het bepalen van beleidsdoelstellingen. Hieraan worden budgetten en personeelsinzet gekoppeld. Het plan wordt eind 2019 goedgekeurd.

Op vrijdag 18 oktober start de laatste fase van de werken aan de N13 in Geel. Het deel tussen Velveken en de Antwerpseweg wordt volledig afgesloten in beide richtingen voor alle verkeer. De werken duren vermoedelijk tot midden december.

De stad Geel gaat zijn energieverbruik aanpakken met hulp van het Vlaams Energiebedrijf. In een zogenaamd energieprestatiecontract zijn 10 stedelijke gebouwen opgenomen - het stadhuis, het zwembad, de sporthal, de bibliotheek, het cultureel centrum en enkele scholen. De stad zal in deze gebouwen 45% op zijn elektriciteitsverbruik en 18% op zijn aardgasverbruik besparen. Het pakket aan energiebesparende maatregelen kost 1,7 miljoen euro, betaald door het energiedienstenbedrijf ESCO. Gedurende twaalf jaar betaalt de stad deze investeringen terug met een deel van de energiebesparing. “De stad begint hiermee aan het grootste energie-efficiëntieproject ooit in de Kempen”, klinkt het bij het bestuur.

De investeringen verdienen zichzelf relatief snel terug waardoor middelen vrijkomen om voor andere noden in te zetten. Naast ‘klassieke’ maatregelen zoals relighting en stookplaatsrenovatie wordt ook de warmtekrachtkoppeling voorzien in het Sociaal Huis en worden in één school de ramen volledig vervangen.