vrijdag, 08 maart 2019 10:55

Netheidsverantwoordelijken gezocht

De stad Geel zoekt naar netheidsverantwoordelijken voor het traject Dr. Van de Perrestraat tot de brug van Ten Aard. Dit zijn vrijwilligers die zich inzetten om zwerfvuil te verzamelen. Ook scholen en verenigingen kunnen zich kandidaat stellen om opruimacties te organiseren. Het is niet de bedoeling om grote opkuiswerkzaamheden te doen. Het gaat om kleine hoeveelheden zwerfafval dat met de hand of met behulp van een grijper verzameld kan worden. Als netheidsverantwoordelijke engageer ga je drie keer per jaar een traject van minstens 500m opruimen. In dit geval is dat het traject Dr. Van de Perrestraat tot de brug van Ten Aard. In ruil krijg je een waardebon van 30 euro. Verenigingen of scholen die opruimacties organiseren, krijgen een premie voor maximaal drie opruimacties per jaar langs hetzelfde traject. Deze premie bedraagt 50 euro per km traject, met een maximum van 1700 euro per jaar. De stad voorziet voor elke deelnemer een fluovest, een paar handschoenen, een vuilgrijper en een aantal speciale zwerfvuilzakken. Op de stedelijke website vind je meer informatie. Ook kun je altijd je kandidaat stellen voor een ander traject.

Dieven gingen aan de haal met zo'n 7000 euro aan gereedschap, die ze uit een bestelwagen stalen in Eindhout. De feiten speelden zich af in de nacht van maandag op dinsdag. De bestelwagen stond op de oprit van een huis aan Meir in Eindhout. De schuifdeur werd geforceerd en de dieven namen alle elektrische toestellen mee. De schuifdeur van de bestelwagen werd zwaarbeschadigd. Op dezelfde oprit stond ook nog een bestelwagen van de werkgever van de bewoner en die werd ook geplunderd. Daar namen de dieven voor zo'n 3000 euro aan gereedschap mee. De eigenaar vraagt om uit te kijken naar gereedschap van meer bepaald het merk DeWalt, dat te koop wordt aangeboden op tweedehandssites. Ook getuigen mogen zich melden bij de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. Dat kan op het nummer 014/56.47.00

donderdag, 07 maart 2019 22:44

BP Geel wordt halve eeuw oud

Dit jaar viert BP Geel haar 50ste verjaardag. Om deze mijlpaal te vieren wordt op zondag 24 maart een opendeurdag gehouden voor buren, studenten en andere geïnteresseerden. Zo kan je een bezoek brengen aan de fabriek onder begeleiding van een bedrijfsgids en kennismaken met de wereld van de chemie, waarin BP aan de basis ligt van heel wat producten die men dagdagelijks gebruikt. BP is al 5 decennia een vaste waarde in Geel en de Zuiderkempen. Een goede relatie met de buurt en de lokale gemeenschap wordt hoog ingezet door de fabriek. Om de vier jaar worden de buren uitgenodigd om een kijkje te nemen.

donderdag, 07 maart 2019 22:43

Visseizoen opent in Meerhout op 15 maart

Vanaf vrijdag 15 maart start het visseizoen aan de gemeentelijke visvijver 't Gewad in Meerhout. De vijver is vrij toegankelijk en er mag gevist worden van zonsopgang tot zonsondergang. Voor de aankoop van een visvergunning kan je terecht aan het onthaal in het gemeentehuis van Meerhout of bij Hengelsport An aan de Weversberg 45 in Meerhout voor een dagvergunning.

Minister van Landbouw Koen Van den Heuvel bezocht hoevewinkel Raf Patat en de Hooibeekhoeve in Geel. Ook drie andere innovatieve landbouwbedrijven stonden op het programma. De minister gaat 1,75 miljoen euro vrijmaken voor innovatief land- en tuinbouwonderzoek. Tijdens zijn bezoek ging de minister in op thema's zoals klimaat, duurzaamheid en innovatie. De minister vond het concept van Raf Patat een mooi voorbeeld van de korte keten. Eigenaar Raf Vangeel heeft aan de woning van zijn ouderlijk huis een hoevewinkel waar hij zijn aardappelen recht van het veld verkoopt. Momenteel zet Raf op zo'n 10 hectare aardappelen die ze verkopen in de eigen winkel en aan acht winkels van winkelketen Carrefour. Ook over de Hooibeekhoeve op Ten Aard was minister Van den Heuvel enthousiast. De Hooibeekhoeve biedt onderdak aan twee praktijkcentra waar men onderzoek voert bij melkvee en in het landbouwcentrum Voedergewassen wordt onderzoek gedaan over de teelt van voedergewassen.

donderdag, 07 maart 2019 09:00

Stad lanceerde raadpleegomgeving

Ze is er dan: de raadpleegomgeving waar de Geelse burgers de besluiten kunnen nalezen van de verschillende Geelse politieke organen. Sinds 1 januari moeten steden en gemeenten immers hun besluiten, ten laatste tien dagen nadat ze genomen zijn, publiceren. Wij bekeken de tool en maken de stand van zaken op van de Openbaarheid van Bestuur van stad Geel.

Op de gemeenteraad van februari bond Dirk Kennis (De Brugpartij) de kat de bel nog aan: ‘We zien dat de besluiten naar de letter van de wet gepubliceerd worden. Maar wanneer je die documenten bekijkt, vallen die toch wat tegen. Als u echt een inkijk wil geven in het bestuur, dan gaat dat niet met dit document. Bent u zelf eigenlijk tevreden met deze manier van informatieverstrekking?’ Vervolgens schoof hij nog enkele voorstellen naar voor. Volgens Kennis moesten de besluiten beter vindbaar zijn online, meer informatie geven en gebruiksvriendelijker zijn.

Burgemeester Celis (N-VA) antwoordde daarop dat het bestuur volop inzet om op een eenvoudige manier transparantie te bieden: ‘Nu hebben we die verslagen, om met die regelgeving in orde te zijn, op een erg ambachtelijke manier ingegeven, omdat we er nog aan bezig zijn. Wat die raadpleegomgeving betreft, heb ik al enkele velden kunnen zien. Technisch zijn we klaar, maar nu zijn we nog aan het zien wat zal meegegeven worden, wat mag en wat niet mag in het kader van de GDPR-wetgeving, enzovoort. We hopen dat ons systeem tegen het voorjaar in orde is. Ik raad u aan om nog enkele weken geduld uit te oefenen, want dat gaat een hele mooie applicatie worden.’

Blijkbaar heeft men vaart gemaakt met het implementeren van het systeem, want sinds kort kan men online de besluiten van de verschillende vergaderingen en commissies chronologisch raadplegen per datum van de genomen beslissing. Van sommige besluiten krijg je gewoon de titel, maar bij andere besluiten kan je ook verder doorklikken naar het besluit zelf. Bovendien werkt de zoekfunctie redelijk handig, al moet je wel terug gaan zoeken naar besluiten die genomen werden voor 1 januari 2019.

Wat maakt de stad openbaar?

Van welke besluiten de stad meer dan de titel geeft, hangt af van de uitzonderingsregels die men toepast bij het openbaar maken van hun besluiten. Zo berekende het onlinemagazine As Gau Paust dat in Mechelen (waar besluiten al langer openbaar gemaakt worden) in oktober en november 2018 slechts 53 % van de werkelijke agendapunten van het schepencollege terug te vinden was op de site van de stad. Ook in de verslagen van het schepencollege van Geel lijkt er hier en daar een puntje weggelaten te zijn, maar lijkt men wel ruim boven de 53 % van de punten uit te stijgen.

Het probleem met deze manier van werken is echter dat er een deel van de besluiten al dan niet terecht onder water blijven. Wie de toets moet maken en hoe die toets gemaakt moet worden is van groot belang. Dat de stad niet altijd bereid is om volledige openbaarheid te bieden, is in het verleden al gebleken (zie onder). Uitzonderingsgronden die commerciële of persoonlijke informatie beschermen, worden bijvoorbeeld niet altijd terecht ingeroepen. Zo kan men zich de vraag stellen of een punt dat geagendeerd werd op 11 februari (2019_CBS_00360) over de groepsaankoop van dakisolatie en groendaken niet volledig openbaar gemaakt kan worden, of dat het valt onder het beschermen van commerciële informatie.

Je zou dit besluit altijd kunnen aanvragen via het online loket voor openbaarheid van bestuur, maar de via die weg verkregen documenten mag men alleen privé gebruiken en dus niet verspreiden op sociale media of in de krant, zoals de openbaarheidsambtenaar van stad Geel ons meegaf. Thomas Goorden van de burgerbeweging StRaten-Generaal liet hierover op Apache optekenen: ‘Het is onverdedigbaar dat een ontwerpbesluit niet geherpubliceerd mag worden zonder toestemming. Daar gaan we absoluut voor vechten. Bovendien berusten op overheidsdocumenten bij wet geen auteursrechten. Als je toestemming vraagt voor herpublicatie, claim je wel een auteursrecht. Die combinatie kan niet. Een document is ofwel publiek of niet publiek. Je moet kiezen. You can’t eat the cake and have it too.’ StRaten-Generaal en Transparencia vechten het nieuw Decreet Lokaal Bestuur dan ook aan bij het Grondwettelijk Hof.

 

Openbaarheid van Bestuur in Geel

In 2018 kwamen via het formulier voor Openbaarheid van Bestuur op de webstek van Stad Geel 77 vragen binnen (waarvan 17 van ondergetekende). Viermaal werd tegen de weigering tot openbaarmaking van stad Geel beroep aangetekend bij het Vlaamse orgaan dat toeziet op de openbaarmaking. Wanneer je immers een document niet krijgt, is een beroep indienen de enige manier waarop je zeker weet of je verzoek terecht geweigerd werd. We zoomen hier even in op de beslissingen van de beroepsinstantie.

Bij het eerste beroep werden de mails die burgemeester Vera Celis aanhaalde op de gemeenteraad van 30 maart 2017, opgevraagd. Met deze mails had ze bij de bevoegde N-VA ministers gelobbyd om het Geelse vredegerecht in Geel te houden. Het verzoek werd aanvankelijk geweigerd door Stad Geel, omdat het om persoonlijke mails van de burgemeester ging van haar persoonlijke e-mailadres van N-VA en niet om bestuursdocumenten. De beroepsinstantie besliste echter anders en dwong Stad Geel de e-mails vrij te geven.

Het tweede beroep betrof een vraag naar de ingediende offertes van het architectenbureau Omgeving in het kader van de afgesloten raamovereenkomst tussen stad Geel en het bureau. Het architectenbureau stelde aan de verzoeker voor om ‘de toegekende opdrachten binnen de raamovereenkomst, de uitvoeringstermijn van deze opdrachten, het ingeschatte budget van de offerte en de eventuele facturatie die reeds is doorgevoerd op te lijsten.’ Maar omdat de offerte naast de prijsinschaling ook inhoudelijke en procesmatige voorstellen bevatte, wilde het die niet verspreidden omdat dat economische en prospectieve schade zou berokkenen. De beroepscommissie volgde de Stad en het architectenbureau in deze redenering en verklaarde de weigering van stad Geel gegrond.

Het derde verzoek betreft een afschrift van het verslag van een intern overleg met het studiebureau Arcadis, het bestuur, de politie en de diensten openbare werken en mobiliteit inzake de herziening van het mobiliteitsplan en het uitwerken van de ontwerpplannen voor de mobiliteitsgerelateerde projecten, waar de Pas er eentje van is. De stad weigerde dit document aanvankelijk te bezorgen omdat het nog ‘onaf’ was en er nog geen eindbeslissing was in dit dossier. De verzoeker ging echter in beroep en kreeg zijn gelijk van de beroepsinstantie omdat het een verslag van een vergadering betrof dat per definitie voltooid is, ook al kunnen de conclusies nog veranderen.

Tot slot werd er nog gevraagd om een digitaal afschrift te verlenen van alle afgesloten raamovereenkomsten van meer dan 25.000 euro waaraan de stad momenteel nog verbonden is. Stad Geel riep de uitzonderingsgrond in die bepaalt dat ‘het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen de bescherming van het vertrouwelijke karakter van commerciële en industriële informatie, wanneer deze informatie beschermd wordt om een gelegitimeerd economisch belang te vrijwaren.’ De beroepsinstantie wees deze redenering echter van de hand, en liet de Stad de dertien beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen openbaar maken.

 

Professionalisering van de dienstverlening

Het laatste jaar viel echter wel een professionalisering te bespeuren bij de stadsdiensten in het kader van de openbaarheid van bestuur: zo werd er een online loket voor openbaarheidsvragen geïmplementeerd, werd er een openbaarheidsambtenaar aangesteld en werd nu dus onlangs de raadpleegomgeving opgestart. Vooral dat laatste is een gigantische sprong voorwaarts, tenminste als men de uitzonderingsgronden bij het openbaarheidsdecreet niet te ruim interpreteert.

© 2019 Sander Verwerft

woensdag, 06 maart 2019 14:14

Tankwagen oververhit op E313

Op de E313 tussen Geel en Laakdal raakte woensdag rond 9u30 een tankwagen oververhit in de richting van Hasselt. Even was er paniek omdat de tank vol brandstof zat. De oververhitting was waarschijnlijk te wijten aan te warme remschijven en daardoor kreeg de vrachtwagen een klapband. Omdat de tankwagen gevuld was met brandstof kwam de brandweer ter plaatse. Zij hielden de temperatuur in de tankwagen in de gaten via een infraroodmeting. Al snel had de brandweer de situatie onder controle.

woensdag, 06 maart 2019 14:10

Gerheiden in Olen afgesloten voor verkeer

Donderdag of vrijdag voert een aannemer een huisaansluiting uit aan de riolering te Gerheiden tussen het rondpunt en Beilen in Olen. De rijbaan wordt volledig afgesloten voor het verkeer. Een omleiding wordt voorzien in beide richtingen via Gestelstraat, Watertorenstraat, Lichtaartseweg, Stationsstraat en Beilen. Fietsers en voetgangers ondervinden geen hinder en kunnen gewoon door.

Een jongeman van 20 uit Geel en een veertiger uit Nederland riskeren beiden een celstraf van 18 maanden. In september vorig jaar werd bij de Gelenaar thuis heel wat drugs en 11.000 euro cash geld gevonden bij een huiszoeking. Na onderzoek van zijn gsm bleek dat hij de drugs ook verkocht. De jongeman gaf toe dat hij de drugshandel opzette om zijn studies te kunnen betalen. Hij verklaarde aan de politie dat zijn leveranciers daags na de huiszoeking zouden langskomen. De politie kon dan ook de andere beklaagde, een Nederlander, onderscheppen. De jonge Gelenaar beseft dat hij fout was en wil het liefst zijn studies aan de hogeschool verderzetten. De cel is geen plaats voor hem, een werkstraf zou gepaster zijn, aldus zijn advocaat.

Een vrouw van 39, die in Geel woont, verscheen voor de correctionele rechtbank in Turnhout voor oplichting, bedreigingen en valsheid in geschrifte. Ze zette onder meer de wagen van haar ex te koop en streek zijn pensioengeld op. Daarnaast maakte ze ook andere slachtoffers geld afhandig. Ze staat terecht voor 42 tenlasteleggingen en benadeelde in totaal 22 personen en bedrijven. Met het geld liet ze borstvergrotingen uitvoerern, porseleinen tanden plaatsen, piercings aanbrengen of tatoeages zetten. Ze is niet aan haar proefstuk toe, want de vrouw had al een goed gevuld strafblad. De openbare aanklager eist een effectieve gevangenisstraf van 4 jaar. Het vonnis volgt op 19 maart.