zondag, 31 december 2006 15:24

Mega Sylvester Night in AXION

Omwille van een negatief advies van de brandweek kan de oudejaarsfuif Mega Sylvester Night niet plaatsvinden aan het Leunenstadion. De fuif gaat echter wel door in sportcentrum Axion aan het Zwaarvoerdersspoor in Geel. Alle fuifgangers worden daar dus verwacht.
vrijdag, 29 december 2006 15:29

Geel - Witgoor op 6 januari

Derdeklasser Geel plande voor zaterdag 6 januari een oefenduel met Willem II. Supporters van de Nederlandse club waren echter betrokken bij rellen tijdens de wedstrijd tegen Turnhout. De match Geel-Willem II werd dan ook geschrapt. Geel vond al een nieuwe tegenstrever. Om 18 u. zal Witgoor aan de aftrap staan in het Leunenstadion.
donderdag, 28 december 2006 14:27

3 Punten blijven voor Geel

De 3 punten, die derdeklasser Geel op het veld van Sint-Niklaas weghaalde, blijven bij Geel. Dat heeft de bevoegde commissie van de voetbalbond beslist. Sint-Niklaas had klacht ingediend omdat het oordeelde dat Sadio Ba in deze wedstrijd niet had mogen aantreden wegens schorsing. Geel volgde blijkbaar correct de reglementen en werd in het gelijk gesteld.
donderdag, 28 december 2006 13:21

Geel is ouder dan gedacht

Op een terrein van 4.800 m² in Geel, aan het vroegere voetbalterrein van SAV St.-Dimpna zijn archeologische resten gevonden uit 900-800 voor Christus. Tot nu toe werden de oudste sporen van bewoning in Geel gevonden op de Hemelenberg tussen Oosterlo en Zammel. Deze waren een stuk jonger en dateerden uit 400-100 voor Christus. De opgravingen zijn in mei gestart nadat de eerste grondwerken hadden plaatsgevonden voor de bouw van een nieuw rusthuis. Het archeologisch onderzoek werd gevoerd door het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed. De nieuwe archeologische vondsten zijn verkleuringen in de grond waar palen hebben gestaan. De gebouwen werden gedateerd aan de hand van 304 scherven uit een afvalkuil en 2 waterputten. De onderzoekers vonden ook een bootvormige plattegrond van een gebouw uit de middeleeuwen en 2 waterputten met Maaslands wit aardewerk.
dinsdag, 26 december 2006 15:32

Hooligans eind januari bekend

De politie van Geel verwacht eind januari de eerste resultaten van het onderzoek van de beelden, die zijn gemaakt tijdens de rellen na de wedstrijd Geel-Turnhout. Hooligans gooiden met stenen, beschadigden politievoertuigen en gooiden nadarhekken om. Een agent brak een voet. De korpsen en de spotters van de clubs proberen nu aan de hand van de beelden zo veel mogelijk hooligans te identificeren. De hooligans die geïdentificeerd worden, krijgen een pv op basis van de voetbalwet. Ze kunnen ook vervolgd worden voor gerechtelijke feiten, zoals het toebrengen van vernielingen en verwondingen.
dinsdag, 26 december 2006 15:25

Diftar vanaf 1 juli

In de helft van 2007 starten de gemeente Geel en de IOK de afvalinzameling via het Diftar-systeem. Dit betekent dat de vervuiler betaalt volgens de gewogen hoeveelheden. De Gelenaars krijgen dan ook een nieuwe container die uitgerust is met een chip. Het stadsbestuur voert de 60/40-regeling in. Dat betekent dat de gezinnen 60 % en de stad 40 % van de afvalophaling betaalt. Het stadsbestuur geeft ook premies aan gezinnen en aan patiënten met incontinentie.
zaterdag, 23 december 2006 10:41

Graffitispuiter

De politie zoekt een persoon die in Geel sinds enkele maanden vooral gebouwen bekladt met graffiti. Het gaat om openbare en private gebouwen, zoals het nieuwe zwembad, de technische school en om verkeersborden. Er is op dertig à veertig plaatsen graffiti gevonden. Hoeveel de schade bedraagt, is nog niet bekend. Op sommige plaatsen is de graffiti 2 meter hoog. De politie vermoedt wel dat het om één dader gaat.
zaterdag, 23 december 2006 10:39

Vloer verzakt op Kerst TD

Een deel van de houten vloer van de feesttent van de Kerst-TD in Geel is donderdagavond ingezakt. Deze fuif vond plaats aan zaal Axion en in een feesttent daarnaast. Het gewicht van de fuifgangers deed de houten vloer inzakken. De tent moest gedeeltelijk ontruimd worden omdat er te veel fuifgangers waren. Tussen middernacht en 1 uur ´s nachts mochten er geen nieuwe fuifgangers binnen. Niemand geraakte gewond.
zaterdag, 23 december 2006 10:38

Nieuwe krachten bij Verbroedering

Na 2 maanden van intensief is KFC Verbroedering Geel in geslaagd om het Bestuur uit te bouwen. Er werden een aantal mensen overtuigd om mee te werken, zoals Fons BACKX (ex-Voorzitter Beekhoek), Chris NEUTS (ex-doelwachter Standaard), Dirk VANDEN BOER (advocaat en ex-Voorzitter Lommel) en terreincommisaris Wim VAN DE PLAS Elk van deze nieuwe medewerkers zal binnen de Raad van Bestuur een specifieke functie, opdracht en verantwoordelijkheid dragen. De gootste uitdaging wordt het promoveren naar 2de klasse.
donderdag, 21 december 2006 15:09

Nieuwe bedrijvenzone

Op vraag van de gemeente Olen neemt IOK de ontwikkeling van het gemengd regionaal bedrijventerrein Portaal Lammerdries op zich. Het gaat om een voormalig militair terrein van ruim 5 ha. IOK start de onteigeningsprocedure om het terrein over te nemen. Het leger moet wel nog het terrein saneren. Wellicht wordt de bedrijvenzone binnen 2 jaar gerealiseerd.