Vervoersmaatschappij De Lijn past de dienstregeling van buslijn 200 Turnhout-Vosselaar-Tielen-Kasterlee aan vanaf het nieuwe schooljaar. Het gaat dan voornamelijk om de rit die nu om 16u05 vertrekt aan de Turnhoutse Markt. Deze vertrekt vanaf 1 september een kwartier later.
Lijn 200 was oorspronkelijk een lijn die de hele dag door reed. Omwille van het lage gebruik is die lijn, in tijden van besparingen, herleid tot een paar schoolritten per dag.  Het duidelijke karakter van schoolritten blijkt uit het feit dat deze lijn niet rijdt tijdens de vakanties.

De rit die om 16u05 aan de Markt van Turnhout vertrekt, blijkt op dit moment niet goed afgestemd op de schooluren. Het gaat dan niet enkel om het Sint-Jozefscollege, maar ook om de centrumscholen. Met het vertrek van deze rit een kwartier te verlaten, verwacht De Lijn een positieve impact te hebben op het schoolverkeer van een grote groep leerlingen en zo ook meer gebruikers te genereren.

Wie toch nog rond hetzelfde uur wil vertrekken in Turnhout, heeft vrijwel altijd een alternatief dat soms zelfs sneller is dan lijn 200. Op basis van de huidige dienstregeling zijn dit een aantal mogelijkheden:

Voortaan kunnen erkende Laakdalse verenigingen in de agora van het gemeentehuis in Vorst-Centrum terecht voor het nemen van kopieën en niet meer in het sportcentrum Kwade Plas in Veerle. Aan de infobalie krijg je een herlaadkaart en deze wordt gekoppeld aan de erkende vereniging.

Met de herlaadkaart neemt men zelf kopieën en kan men de kaart houden als er nog een bedrag opstaat voor een volgende maal. De herlaadkaarten kan men kopen of opnieuw laten opladen met krediet tijdens de openingsuren van het onthaal in het gemeentehuis van Laakdal.

Een dertiger en een veertiger uit Meerhout werden gearresteerd door de lokale politie. Ze worden verdacht van een recente inbraak in een leegstaande woning met horecazaak in Laakdal.

Bij een huiszoeking in hun woonplaats werden goederen aangetroffen die gestolen werden bij de inbraak. Bovendien werden er ook nog andere, vermoedelijk gestolen, goederen aangetroffen. Beiden zijn gearresteerd en werden vrijdag voor de onderzoeksrechter geleid. Deze besliste om één van hen aan te houden en de andere onder voorwaarden vrij te laten.

Waarnemend Antwerps gouverneur Bram Abrams keurde een uitbreiding goed van het captatie- en recreatieverbod op het volledige kanaal Bocholt-Herentals en het volledige kanaal naar Beverlo. Metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij wezen uit dat de blauwalgenhaarden er blijven toenemen. Blauwalgen vormen een blauwgroene, soms roodbruine, olieachtige laag op het water en houden gezondheidsrisico's in voor mens en dier. Ze kunnen onder meer leiden tot huidirritatie, hoofdpijn en maag- en darmklachten wanneer men in contact komt met besmet water. Normaal komen ze vooral voor in vijvers en waterlopen met erg weinig stroming, maar door het warme en droge weer duiken ze deze zomer ook in heel wat kanalen op. Het captatieverbod houdt in dat je geen water mag capteren voor drinkwater voor vee of om er landbouwgewassen mee te besproeien binnen een straal van 100 meter rond de blauwalgendrijflaag. Het recreatieverbod draait rond zachte recreatie zoals kajakken, vissen en waterski en dit binnen een straal van 100 meter rond de blauwalgendrijflaag. Zwemmen is sowieso verboden in kanalen, pleziervaart mag wel nog.

Gaat je zoon of dochter met de fiets of te voet naar school? Neem dan hier een kijkje op de digitale schoolroutekaart. Die toont de meest aanbevolen route naar school. Deze routes zijn niet altijd de kortste, maar wel de meest veilige. Bovendien lopen deze routes zoveel mogelijk via fietspaden en autoluwe straten.

De digitale schoolroutekaart kan bovendien altijd aangepast worden. Komen er bijvoorbeeld extra fietsstraten of worden knelpunten opgelost en routes veiliger gemaakt, dan worden de aanbevolen fietsroutes aangepast.

Aan de aantakking van Oosterloseheide op Eindhoutseweg is een proefopstelling geplaatst om de snelheid van automobilisten af te remmen. In de straat Rauwelkoven en de aansluiting van Bruul met Bel plaatste de stad eerder deze zomer een gelijkaardige proefopstelling.

De proefopstelling in de aantakking van Oosterloseheide op Eindhoutseweg komt er in de eerste plaats om te vermijden dat automobilisten de bocht in te hoge snelheid nemen. Zeker nu het nieuwe schooljaar voor de deur staat. De aantakking werd daarom wat haakser gemaakt, zoals dat eerder deze zomer gebeurde aan de aantakking van Bruul op Bel.

Eind 2019 volgt een evaluatie waarna de stad beslist of de proefopstelling wel of niet definitief wordt ingevoerd.

woensdag, 21 augustus 2019 22:06

Asfalteringswerken in september

Op maandag 2 september starten asfalteringswerken in de Dr. Van de Perrestraat. De werken vinden plaats van de spooroverweg tot Katersberg aan de riooldeksels en gaan een hele week duren. Het nieuwe asfalt wil auto's comfortabeler laten rijden en structureel voorkomen dat de riooldeksels afslijten.

In Langevonderstraat en Schaapsdijk starten waarschijnliijk in de derde week van september asfalteringswerken. De stad Geel wacht nog op de bevestiging van de aannemer. Bewoners krijgen op tijd een brief in de bus met betrekking tot de werken.

De omgevingsvergunning voor een nieuw windmolenpark op de grens van Ten Aard en Kasterlee werd geweigerd door het departement omgeving van de Vlaamse overheid. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Het energiebedrijf W-Kracht plande een windturbinepark langs de expresweg N19g tussen de twee buurgemeentes. Daarvan was er één op het grondgebied van Kasterlee in Langen Aart gepland, de drie andere op dat van Geel in Ten Aard nl. in de Roerdompstraat en Drossaardshoevedreef.

Hoewel er in dit gebied nauwelijks iemand woont, was er protest tegen het project. Na een procedure die sinds eind vorig jaar liep, weigerde het Vlaamse departement Omgeving in een zitting vorige maand de vergunning.

woensdag, 21 augustus 2019 21:45

Dieven aan de slag in schoolgebouw van 3Master

In de Kempenstraat in Kasterlee drongen dieven het schoolgebouw van de 3Master binnen. De inbraak werd dinsdagvoormiddag opgemerkt. Op het eerste zicht maakten de daders geen buit.

99% van de in totaal 2329 chauffeurs in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout legde een negatieve alcoholtest af. De zomer BOB-campagne is volop aan de gang. Vijf chauffeurs hadden een alcoholgehalte tussen 0,5 en 0,8 promille. Deze kwamen er vanaf met een rijverbod van drie uur en een onmiddellijke inning van 179 euro. 24 bestuurders hadden een alcoholgehalte van meer dan 0,8 promille. Deze kregen minimaal zes uur rijverbod en een proces-verbaal. Dit resulteert in een minnelijke schikking van het parket of een dagvaarding voor de politierechter. Er werden elf rijbewijzen ingetrokken. De zomer Bob-campagne loopt nog tot en met 2 september 6u00.

Ook dit jaar kiest de politiezone hoofdzakelijk voor dagelijkse kleinschalige acties. Deze gaan door op alle mogelijke tijdstippen van de dag en op alle mogelijke plaatsen in de zone. Ook controleert men regelmatig op sluipwegen, die vaak door bestuurders met een glaasje teveel op, gebruikt worden. Hierdoor loop je de kans om op elk moment gecontroleerd te worden.