dinsdag, 07 december 2004 12:03

Stedelijk woonexpert

De stad Geel wil volgend jaar een woonexpert in dienst nemen. Dat staat in de beleidsnota wonen die maandagavond door de gemeenteraad werd besproken. De nieuwe ambtenaar zal alle woonprojecten coördineren.
woensdag, 01 december 2004 12:28

Met belgerinkel naar de winkel

Met de campagne ‘Met belgerinkel naar de winkel’ willen de Bond Beter Leefmilieu en de stad Geel de mensen op de fiets krijgen om kleine boodschappen te doen. Verplaatsingen naar de krantenwinkel, de bakker enz. worden immers zeer dikwijls met de auto gedaan terwijl de fiets veel handiger zou zijn. Tijdens de actie krijgen fietsende klanten bij de deelnemende winkeliers een spaarkaart waarop bij elke winkelbeurt met de fiets een stempel wordt gezet. Met de spaarkaarten kan de klant mooie prijzen winnen. De actie zal pas lopen van 7 tot 25 juni 2005 maar handelaars die willen deelnemen kunnen zich nu al melden.
woensdag, 01 december 2004 12:28

Gratis spaarlamp bij bouwen of verbouwen

Goed nieuws voor Gelenaars die een woning bouwen of verbouwen. Iedereen die na 1 januari een bouwdossier van een woonhuis bij de infocel technische dienst inlevert, krijgt een gratis spaarlamp, zolang de voorraad strekt. Het stadsbestuur verdedigt immers het promoten van rationeel energiegebruik. Dat bleek nog maar afgelopen oktobermaand toen actie werd gevoerd onder het moto: ‘Het is oktober, hou het sober.’ Een spaarlamp verbruikt ongeveer vijf keer minder dan een traditionele gloeilamp. Onnodig te zeggen dat dit ook positieve effecten heeft op de energiefactuur. En daar zijn bouwers of verbouwers best gevoelig voor. In het verleden is immers al gebleken dat het juist bij het (ver)bouwen van de woning is dat mensen bereid zijn inspanningen te leveren om zuiniger en dus goedkoper met energie om te springen.
woensdag, 01 december 2004 12:27

Skatetoestellen De Bogaard

In het voorjaar van 2005 zal het stadsbestuur een nieuw skateterrein aanleggen op het speelplein De Boogaard. Om ook de inrichting ervan vlot te laten verlopen stelt het schepencollege tijdens de eerstvolgende gemeenteraadszitting voor om al enkele skatetoestellen aan te schaffen. Hiervoor trekt het stadsbestuur zo’n 15 000 euro uit. Dit alles kadert in de uitvoering van het speelruimtebeleidsplan.
woensdag, 01 december 2004 12:26

BPA Nieuwstraat is aangepast

De Dienst Ruimtelijke Ordening van de stad Geel is klaar met het aangepast BPA Nieuwstraat. Het eerste BPA werd vorige zomer voorgesteld maar kreeg heel wat protest te verwerken. Er kwamen liefst 151 bezwaarschriften binnen met meer dan 1.000 handtekeningen. Het BPA Nieuwstraat is gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn - het schrappen van de leveringsweg voor handelaars - de meeste voortuinen in de Pallo die blijven - de geplande flatgebouwen in de nieuwe ´Urban village´ worden kleiner
woensdag, 01 december 2004 12:25

Kinderkoren zingen samen

In het BEMT-gebouw hebben De Lambertijnen uit Beerse, Villanella uit Eindhout (Laakdal) en Jomiko uit Mol-Millegem samen een concert gebracht. Het concert bestond uit twee delen. In het eerste deel zongen de koren solo. In het tweede deel zongen de koren samen het werk Rossekrulsnor, een verhaal doorspekt met liederen. Op 20 februari 2005 is er een nieuw concert in Beerse.
woensdag, 01 december 2004 12:25

Nieuw hotel telt twaalf kamers

Dinsdag hebben bakker Verlooy en manager Cindy Dexters aan de Pas in Geel Hotel Verlooy geopend. Het hotel telt twaalf kamers en mikt vooral op zakenmensen
woensdag, 01 december 2004 12:24

Frans Michielsen ondervoorzitter Voka

Frans Michielsen, technisch directeur bij Van Hout Integrale Bouwservice in Geel, is ondervoorzitter geworden van Voka, de Kamer van Koophandel in Geel. Hij was er al vier jaar bestuurder. Voorzitter van Voka is Ivo Van Vaerenbergh.
woensdag, 01 december 2004 12:24

Geen gsm-mast in Den Drijhoek

Er komt geen gsm-mast in de wijk Den Drijhoek. De Geelse Bouwmaatschappij ziet af van de plannen om er een mast te plaatsen. De plannen bestonden er in om op de flatgebouwen een gsm-mast te plaatsen. De actiegroep Hou Elsum Leefbaar protesteerde tegen die plannen. De Geelse Bouwmaaschappij heeft oren naar de argumenten. Ze verkiest de rust in de wijk boven de extra inkomsten voor de mast.
donderdag, 18 november 2004 18:19

Mollenaar eindelijk thuis

Nicolas Verbraeken uit Mol is terug thuis. Hij is kapitein op een baggerschip en strandde in september met zijn schip in een Russische haven. Het schip verloor olie en Verbraeken werd opgepakt omdat hij volgens de Russische autoriteiten schuld had aan het ongeval. Hij mocht een hele tijd het land niet uit. Intussen heeft het gerecht de man witgewassen van alle schuld en is hij terug thuis.