Arne Hoefnagels vertrekt van ASV Geel naar tweedeprovincialer FC De Kempen uit Tielen. Dat meldt FC De Kempen zelf op zijn website en facebookpagina. Arne woont in Lichtaart en wil zich meer concentreren op zijn werk in de ouderlijke zaak de Varo Markt in Ezaart bij Mol. Bij FC De Kempen lgt de trainingsinsentiteit minder hoog als bij ASV Geel.

De Geelse afdeling van de Fietsersbond dringt bij de lokale schepenen voor Evenementen en Mobiliteit aan op ruime, goed uitgeruste en bewaakte tijdelijke fietsparkings tijdens Palmenmarkt. De stad maakt het parkeren voor auto’s tijdens de kermis gratis. De Fietsersbond is er zelf van overtuigd dat de fiets het meest geschikte vervoersmiddel is om Palmenmarkt te bezoeken en zij vraagt het stadsbestuur om hiervoor de nodige infrastructuur te voorzien en dit ook te communiceren naar het publiek.

Binnenkort komt Palmenmarkt er weer aan en zakken massaal veel mensen naar Geel af: zowel bewoners van het centrum, van de deeldorpen als niet-Gelenaren. Dit zal een enorme parkeerbehoefte met zich meebrengen.

“Gratis autoparkeren zoals nu wordt voorgesteld, zal de druk op de toegangswegen naar en in het centrum niet doen afnemen, integendeel”, stelt de Fietsersbond Geel. “Daarom vragen wij bijzondere aandacht voor de alternatieve mobiliteit. Informeer de bezoekers via de media dat Palmenmarkt het best met de fiets kan bezocht worden! Maar hiervoor moeten ook de nodige fietsparkeerplaatsen voorzien worden. Wij merken dat het stadsbestuur hieraan de laatste jaren al meer aandacht besteed heeft. Zo werden er fietsparkeerzones afgebakend bv. op de kerstmarkt.”

Toch ontbreekt het daaromtrent nog aan degelijke communicatie, stelt de groep. Het liefst ziet die ook een bewaakte fietsenparking verschijnen. “Ook de kwaliteit van het stallen kan nog veel beter: de klassieke nadars voldoen niet om efficiënt en ordentelijk de ingenomen ruimte te benutten. Je kan er je fiets enkel tegen of naast zetten. Daarom pleiten wij voor de aanschaf van speciale fietsnadars waarin telkens 6 fietsen deftig kunnen gestald worden.”

woensdag, 07 maart 2018 22:43

Unieke expo Hugo Claus in de bib van Geel

Gelenaar Gert Robberechts is een bibliofiel en passionele Clausverzamelaar. Hij is in het bezit van unieke en originele stukken en werken van Hugo Claus. De bib krijgt ze in bruikleen en ze zijn te bezichtigen tot woensdag 28 maart.

Opus, wat in de Latijnse taal “werk” betekent, wordt vooral gebruikt voor muzikale composities. Het woord wordt gevolgd door een nummer. Voorbeeld: opus 3 = het derde werk van een componist.

Het is inderdaad reeds de tiende maal dat de Centrumharmonie, na haar fusie uit Liberale en Katholieke muziekverenigingen, haar kunnen zal laten horen op een groot podium. Deze muziekvereniging is ondertussen uitgegroeid tot een kwalitatief harmonieorkest met 85 spelende leden die telkens weer het beste van zichzelf geven. Als je weet dat deze vereniging bij de evaluatie van Vlamo, door een professionele jury, een score kreeg van meer dan 95% in ere afdeling, dan weet je meteen dat er je een kwalitatief hoogstaand concert staat te wachten.

Het hoofdonderdeel van dit OPUS X concert is de Lord of the Rings suite (5 delen), dat Johan De Meij schreef, nog voor de alom bekende film in de zalen kwam. Deze suite wordt veelal gespeeld door allerhande (semi) professionele orkesten. De muziek wordt geduid door bijpassende teksten.

Echte muziekliefhebbers worden dan ook verwacht op 14 april om 20u15 of op 15 april om 15u00 in de spektakelzaal van CC De Werft in Geel. Tickets en meer info op 014/56 66 66

De verlichting aan de Pas tussen de Waterstraat en de Ring wordt langs één kant gedoofd. Hiermee wordt 2580 euro en 3 ton CO2-uitstoot per jaar bespaard. Momenteel staan er langs beide kanten van de straat openbare verlichtingspalen en deze hebben lampen met een hoog energieverbruik. Binnen het project 'Kempen 2020' zet Geel zich in om de CO2-uitstoot te verminderen en energie te besparen. De verlichting langs de kant van het OPZ blijft branden. Volgens de lichtdeskundigen van Eandis volstaat de resterende lichthoeveelheid ruim voldoende. In het toekomstige herinrichtingsproject van Pas vervangt de stad de oude verlichtingspalen door nieuwe energiezuinige verlichtingspalen.

Belcotec uit Geel krijgt de titel van ambassadeur van de Trends Gazellen bij de middelgrote bedrijven. Weekblad Trends maakt, in samenwerking met VOKA, elk jaar bekend wie de snelst groeiende bedrijven zijn. Bedrijven die snel groeien mogen zich Gazellen noemen. Dat kan op vlak van omzet, de groei in personeelsleden en de cashflow zijn. Belcotec is gespecialiseerd in verwarming, ventilatie, koeling en sanitair en slaagde erin de omzet te laten groeien van 1 miljoen in 2012 naar 16 miljoen in 2017. Belcotec was het eerste bedrijf dat zich vestigde in het Innovatiepark aan de Kleinhoefstraat in Geel. Een bedrijfszone van 20 ha voor ondernemingen die willen samenwerken met de lokale onderwijsinstellingen van de KU Leuven en de Thomas More Hogeschool. Bij de middelgrote bedrijven krijgt Tormans uit Geel een eervolle vermelding bij de Trends Gazellen.

woensdag, 07 maart 2018 15:17

Speelterrein 'Heuvelrand' open in Lichtaart

De Kastelse schepen van jeugd Gert Storms openden samen met buurtkinderen het speelterrein 'Heuvelrand' in Lichtaart. Het speeltoestel is zoals altijd in samenspraak met de buurt gekozen. De bewoners konden kiezen uit drie ontwerpen en het huidige kreeg de meeste stemmen. Het geld komt uit het gemeentelijk speelfonds. Ontwikkelaars van verkavelingen of appartementsgebouwen zijn al enkele karen verplicht om vanaf een bepaald aantal wooneenheden een belasting te betalen voor ontspanningszones en groenvoorzieningen. Deze belasting komt terecht in het speelfonds en wordt door Kasterlee gebruikt om ondermeer speelterreinen aan te leggen en te onderhouden voor kinderen uit de buurt.

woensdag, 07 maart 2018 15:16

Man zit vast op verdenking van moordpoging

Een man van 33 uit Westerlo verscheen voor de raadkamer in Turnhout. Hij wordt beschuldigd van moordpoging met een hamer op zijn ex. Hij zit al sinds half januari vast nadat hij op 14 januari zijn ex-partner in de kelder van haar woning in Geel aanviel met een hamer. De man diende haar zware slagen toe over het hele lichaam, maar ook op het hoofd. Hij had zich in de kelder verstopt en viel zijn ex aan. Volgens zijn advocaat blijft de man zeggen dat hij niet de intentie had om zijn ex te doden. Volgens het slachtoffer werd ze gered door hun zoon van 8 jaar. Hij kon zijn papa buitensluiten uit de kelder toen die iets wilde halen. Voordien zou de vader de jongen, net als zijn jonger zusje van 6, meermaals in de gang met het hoofd tegen de muur geslagen hebben. Volgens de moeder lagen de kinderen twee dagen met een hersenschudding in het ziekenhuis. De man ontkent deze feiten. De man sloeg op de vlucht en was enkele dagen spoorloos. Na drie dagen ronddolen ging hij zichzelf aangeven bij de politie. Het was niet de eerste feiten van geweldpleging. Op 17 mei van vorig jaar stak hij zijn ex al eens twee keer met een mes. Daarna ging het koppel uit elkaar. Voor die feiten met het mes werd de man al verwezen naar de correctionele rechtbank. De zaak wordt op 24 april opnieuw opgeroepen voor een stand van zaken in het nieuwe onderzoek.

Er komt geen totaalverbod op kermisattracties met levende dieren in Geel. Onafhankelijk raadslid Tom Vervoort had zo'n voorstel ingediend op de gemeenteraad met steun van de voltallige oppositie. Schepen van lokale economie Pieter Verhesen zegt dat de stad niet bevoegd is om zo'n verbod in te voeren. Tom Vervoort kaartte het verbod aan naar aanleiding van pony's die tijdens het evenement 'Geel Wintert' rondjes draaiden met kinderen op hun rug. Bij de volgende edities van 'Geel Wintert' komen er geen kermisattracties met levende dieren meer. Verhesen zei dat zes weken in Winterse omstandigheden te lang is. Voor Palmenmarkt dat maar vijf dagen duurt moet het wel kunnen.

Tientallen inwoners van Winkelomheide konden hun ongenoegen kwijt tijdens de gemeenteraadszitting over het plan om hun kerk te sluiten en te ontwijden. De werkgroep Kerk Winkelomheide had spreekrecht gekregen als burgerinitiatief met 1.104 handtekeningen. Schepen van patrimonium Ben Van Looveren begrijpt de bezorgdheid. Want zo'n beslissing raakt een dorp in het hart. De enige toegeving die de stad wil doen, is de winterkapel van de kerk niet ontwijden. Er volgt nog wel een gesprek.