Infrabel voert in de nacht van zaterdag op zondag werkzaamheden uit aan de spooroverweg van Rauwelkoven in Geel. Het gaat om de overweg vlak bij het centrum van Larum. Voor de ingrepen moet die spoorovergang wel volledig afgesloten worden voor het verkeer. Die maatregel duurt volgens de huidige timing vanaf zaterdagavond om tien uur tot zondagochtend zes uur. Door de nachtelijke klus hoopt Infrabel de hinder voor het verkeer te beperken. Dat moet tijdelijk een ommetje maken langs Reiten, Larumsebrugweg en Larum.

De Geelse squaushster Tinne Gilis blijft het goed doen op het internationaal 55000 dollar tornooi in het Amerikaanse Texas. Ze versloeg in de achtste finale haar Nederlandse clubgenote bij Squash Point Geel Milou van der Heijden met 3-2.

Dit weekend worden de werken aan de brugvoegen op de E313 ter hoogte van de Gemeentestraat in Westerlo afgerond. Het verkeer richting Antwerpen rijdt er dan plaatselijk over één rijstrook. Er geldt een snelheidsbeperking van 70 km/u. Oorspronkelijk was het plan om dit weekend ook de werken aan de brugvoegen ter hoogte van de Nieuwe Baan in Laakdal af te ronden. Omwille van organisatorische redenen worden de werken in Laakdal echter verzet naar een later, nog te bepalen weekend in april. Daarna zijn de werken aan de brugvoegen op de E313 volledig klaar. Werken aan brugvoegen zijn zeer weergevoelig. Bij regen of te lage temperaturen kunnen ze niet plaatsvinden en kan de planning nog wijzigen.

Door een brand in een tuinhuis in de Broekstraat in Tielen zijn enkele tuinen in de buurt afgesloten door een asbestvervuiling. De tuinhuis brandde donderdag volledig uit en omdat er achteraan golfplaten beschadigd raakten, is er asbest vrijgekomen. De brandweer spande daarom enkele tuinen en een landbouwgrond met gele linten af. Binnen deze perimeter zijn asbestdeeltjes terechtgekomen. Alle bewoners kunnen nog wel in hun huis terecht en ze kregen ook een brief van de gemeente in hun bus.

Op vrijdag 29 maart is er hinder op de Olensteenweg in Lichtaart. Het beurtelingsverkeer wordt dan geregeld met verkeerlichten. Het fietspad aan de kant van Bobbejaanland wordt omgeleid naar de overkant.

donderdag, 28 maart 2019 09:43

PVDA teleurgesteld in Geels bestuursakkoord

Het enige gemeenteraadslid van PVDA Greet Daems is teleurgesteld in het Geels bestuursakkoord en gaat dit akkoord niet goedkeuren. Omdat het stadsbestuur zeer vaag is over sociale en ecologische doelstellingen. Volgens Daems gaat het stadsbestuur veel nadenken over integrale visies, actieplannen en over screenings. Maar wat het stadsbestuur concreet gaat doen, daarover staat in het akkoord zo goed als niets.
In het bestuursakkoord staat dat Geel een sociaal huuraanbod ambieert van amper 6%, terwijl in Vlaanderen 9% het gevraagde minimum is. Met een sociaal huuraanbod van 6% blijven de armoedecijfers stijgen in Geel en toch noemt het bestuursakkoord de strijd tegen armoede een echte beleidsprioriteit. "Maar een engagement voor streefcijfers en concrete doelstellingen over waar Geel binnen 6 jaar wilt staan, dat is er niet.", volgens Daems.

Mobiliteit is een groot hoofdstuk in het bestuursakkoord en PVDA leest vage punten zoals "nadenken over fietstunnels, fietsbruggen en vierkant groen. Waar de tekst van het akkoord iets concreter wordt, zoals bij het plannen om de ring rond te maken, wordt benadrukt dat het een bevoegdheid is van het Agentschap Wegen en Verkeer. Daems zegt dat het stadsbestuur zich nu alvast indekt voor als het dossier en dus ook het verkeer verder vastloopt.

En bij het stedelijk klimaatplan wijst er alles op dat Geel schromelijk tekort gaat schieten om de burgemeesterconvenant om tegen 2020 de CO2 uitstoot met 20% te verminderen. Het bestuursakkoord geraakt niet verder dan wat maatregelen in de marge zoals de aanplanting van 100 bomen per jaar, goed voor een halve hectare bos op 6 jaar bestuur. Ondertussen blijkt uit de monitoring in het kader van het Burgemeestersconvenant dat de drie grote bronnen van CO2-uitstoot in Geel nl. bedrijven, vervoer en woningen ter plaatse blijven trappelen in plaats van te dalen. "Zolang Geel geen degelijk mobiliteitsbeleid heeft en het bestuur niet verder komt dan “onderzoeken” of het opwekken van eigen duurzame energie mogelijk is, blijven de ecologische uitdagingen onbeantwoord", aldus Daems.

De uitbater van een frituur aan de Oosterloseweg in Geel ontdekte woensdag dat er was ingebroken. De daders drongen de frituur dinsdagnacht binnen door de achterdeur te forceren. De daders gingen aan de haal met cola en bier. 

De voorbije maanden werd de Duivenstraat in Geel doorgetrokken tot aan de oprit van de Westelijke Ring. Woonwijk De Leunen krijgt zo een rechtstreekse ontsluiting met de ring. Deze werken zijn nu bijna klaar. De volgende weken worden nog haaientanden geschilderd, worden de greppels aangelegd en plaatst Fluvius nog verlichtingspalen. De nieuwe weg kan ondertussen al wel gebruikt worden. 

Van maandag 1 april tot en met donderdag 18 april voert de firma IGM werken uit in Dr. Peetersstraat en Gladioolstraat in Geel. Het betreft kabel- en sleufwerken in opdracht van Eandis. Hierdoor ontstaat hinder. In Dr. Peetersstraat wordt enkelrichting ingevoerd, van Pas richting Waaiburg/Poiel. Gladioolstraat wordt afgesloten voor alle verkeer langs de kant van Dr. Peetersstraat. De bewoners worden op de hoogte gebracht met een bewonersbrief.

La Buena Onda is een wereldbar in een zuiderse sfeer en gaat tijden palmenmarkt open op de locatie van het vroegere cultuurcafé De Halle op de Markt. Drie kandidaten werden door een jury beoordeeld en het contract van de pop up gaat naar La Buena Onda wat vrij vertaald 'goede sfeer' wil zeggen. De initiatiefnemers willen meer dan een wereldbar zijn. Ze willen heel wat evenementen organiseren zoals workshops, muziekoptredens, kunstexpo's, comedy, tapasavonden en heel wat meer. Zowel het interieur als de menukaart gaat een zuiders accent krijgen. De initiatiefnemers willen vooral werken met lokale seizoensgebonden, bio en fair trade producten. In de kelder van de Halle wil La Buena Onda ruimte bieden voor workshops, lezingen, live optreden en culinaire avonden of bedrijfsevenementen. La Buena Onda neemt tot eind september haar intrek in de Halle. Als het project positief geëvalueerd wordt door het college van burgemeester en schepenen, komt er misschien nog een vervolg met een ander project.