donderdag, 16 mei 2019 14:37

Vijfde bier van Vals Paterke heet Sil

Brouwer Ivan Geudens lanceert Het Vals Paterke Sil. Een fruitig en goed doordrinkbaar bier. Van het lichtrode bier van 6% maakte hij gebruik van natuurlijke sappen van krieken en appels in plaats van extracten. Eikenhouten schilfers zorgen voor een zachte vanilletoets. Het bier krijgt dan weer een frisse smaak dankzij de citrustoets van de Amerikaanse hop. Het bier werd vernoemd naar zijn nicht van 17 Silke. zij had Ivan aangesproken om een fruitbier te maken. Er is een eerste lading van 5000 liter gebrouwen van Vals Paterke Sil. Met de zomer in aantocht is het al het vijfde bier in het assortiment van brouwerij 't Drankorgel.

Op donderdag 16 mei vanaf 21u00 tot en met vrijdag 17 mei 05u00 wordt de afrit 22 Herentals-Oost van autosnelweg E313 tijdelijk afgesloten in de richting van Antwerpen. Een aannemer voert slijpwerken uit voor buslussen op de afrit en moet hiervoor de afrit volledig afsluiten.

In Olen neemt de kinderarmoede toe, net als in de rest van Vlaanderen. Daarom wil het gemeentebestuur bij de opmaak van de nieuwe meerjarenplannen nog meer aandacht besteden aan kinderen in armoede en kwetsbare gezinnen. In het project 'Zij aan zij naar een gezinsvriendelijk Olen' laat het gemeentebestuur deze mensen zelf aan het woord. Tijdens verschillende bijeenkomsten met medewerkers, schepenen en heel wat lokale partners kregen veertien kwetsbare ouders een eigen stem binnen het beleid. Ze dachten mee na over thema’s die zij belangrijk vinden, zoals een menswaardig inkomen voor gezinnen, betaalbaar wonen en een kwaliteitsvolle dagbesteding voor kinderen. Het werk leidde tot actieplannen en acties waarvan er heel wat mee opgenomen worden in het nieuwe meerjarenplan van het gemeentebestuur van Olen. Twintig jaar geleden koos Olen al voor een aparte kansarmenwerking. Dat was uniek in de streek en toonde toen al aan hoe hoog het thema op de agenda staat. De verantwoordelijke van deze dienst staat in heel nauw contact met de gezinnen en zorgt voor de verbinding met medewerkers van de sociale dienst, verenigingen of andere organisaties. Ze werkt op maat en zorgt er mee voor dat iedereen gelijke kansen krijgen. Mensen in armoede hebben immers nood aan een vertrouwenspersoon die hen mee versterkt. Ook de Olense Welzijnsschakel is een sterke partner in dit verhaal.

Burgemeester Vera Celis en directeur Jan Flament van het St-Dimpnaziekenhuis doopten op een ludieke manier het imposante graffitiwerk van kunstenaar Bart Smeets op de voorgevel van het ziekenhuis. Het is een kleurrijk werk van 16 meter hoog en 10 meter breed. De tekening, waarop een jongetje te zien is met een hart, heeft niet echt een specifieke betekenis maar moet de omgeving vooral opfleuren.

Gerelateerde video

Joke Sannen en Marc Van Ryne, beide kandidaten voor Groen bij de verkiezingen van 26 mei pleiten voor een verbod van doorgaand zwaar verkeer op de N118 in Geel. De verkeersveiligheid en leefbaarheid van St-Dimpna is een thema dat de Geelse politiek al jaren domineert. De politieke partijen die op de verschillende betrokken niveaus het beleid uitmaken (stad, provincie en Vlaamse overheid) richten al hun pijlen op een nieuwe ontsluitingsweg als oplossing voor het probleem. Het kan echter nog heel wat jaren duren vooraleer die weg er zal zijn.

"Als Groen mee in de Vlaamse regering komt, zal dit bovenaan onze agenda geplaatst worden," aldus Joke Sannen, kandidaat voor Groen op de Vlaamse lijst. "Er zijn eigenlijk ook geen argumenten om dat niet te doen. Sinds er met de N19g een nieuwe verbinding Kasterlee-Geel is, is de infrastructuur immers aanwezig om doorgaand zwaar vervoer een ander traject te laten volgen."

Marc Van Ryne, kandidaat voor Groen op de federale lijst en mobiliteitsspecialist van de Geelse Groenen, verduidelijkt: "Niet alleen de infrastructuur is er, ook de signalisatie is al voorzien op een tonnagebeperking. De N118 was in 2018 gedurende enkele maanden gedeeltelijk en enkele weken zelfs helemaal onderbroken vanwege werken in Dessel. Er werd toen door de diensten van de Vlaamse overheid geen omleiding voorzien. Dat was ook niet nodig, want alle gewone bewegwijzering op de ring van Geel stuurt het zwaar verkeer langs de N19g."

"Er zijn ook weinig tot geen redelijke redenen om de omrijbeweging voor zwaar verkeer niet te voorzien," vervolgt Van Ryne. "Het traject mag dan wel wat langer zijn, tijdswinst is er amper tot niet. Tijdens vakantieperiodes en buiten de spits is het traject via de N118 misschien enkele minuten sneller, maar tijdens de spits is die er zeker niet. We hebben dit zelf op verschillende momenten uitgetest."

En ook al zouden er enkele minuten tijdswinst zijn, weegt dat volgens Joke Sannen niet op tegen de voordelen die een tonnagebeperking met zich meebrengen. Sannen: "De verkeersveiligheid in Sint-Dimpna zal er op deze manier fors op vooruitgaan, zodat onze kinderen opnieuw veilig naar school kunnen fietsen. Ook de luchtkwaliteit zal enorm verbeteren en de geluidshinder door vrachtwagens zal gevoelig verminderen. Kortom, de leefbaarheid van Sint-Dimpna zal aanzienlijk verbeteren."

Vanaf maandag 20 mei tot woensdag 10 juli vernieuwt Infrabel de sporen tussen Stationsstraat en Retieseweg in Geel. De werken vinden ‘s nachts plaats. Tijdens volgende weekends wordt er doorlopend gewerkt op 25 - 26 mei, 1 - 2 juni, 8 - 9 juni, 15 - 16 juni, 29 - 30 juni en tenslotte het weekeinde van 6 en 7 juli. Omwille van de werken is de overweg in Galven volledig afgesloten voor alle wegverkeer tijdens het weekend van 25 en 26 mei en tijdens het weekend van 1 en 2 juni. Vanaf 6 juni is de overweg Galven doorlopend dicht tot en met 5 juli. In de Stationsstraat is de overweg voor alle wegverkeer gesloten tijdens het weekend van 8 - 9 juni en tijdens het weekend van 15 - 16 juni. Er zijn lokale omleidingen. Het treinverkeer wordt onderbroken tijdens de werkweekends 25 - 26 mei, 1 - 2 juni, 8 - 9 juni, 15 - 16 juni, 29 - 30 juni, 6 - 7 juli. Om veiligheidsredenen vinden deze werken ook ’s nachts plaats. Ze kunnen geluidshinder met zich meebrengen.

dinsdag, 14 mei 2019 12:41

Geen papierslag meer in Mol

Als laatste gemeente binnen de intercommunale IOK verbiedt nu ook Mol de traditionele papierslag. Sinds de invoering van de gele papiercontainer is ook de hoeveelheid op te halen papier voor verenigingen sterk verminderd. Daarnaast vindt IOK het niet langer efficiënt dat er tussen de officiële ophalingen ook een papierslag is. Voor de verenigingen is het wel een financiële aderlating, al belooft Mol daar iets aan te doen. 

Onbekenden probeerden zondag omstreeks 20u45 in te breken in een woning in de Pater Damiaanstraat in Kasterlee. Ze sloegen een raam stuk in de voordeur. Ze betraden de woning niet, toen bleek dat er iemand thuis was.

De politie werd zondagmiddag opgeroepen voor een inbraakalarm in een woning op de Nieuwe Baan in Laakdal. Er werden steeksporen aangetroffen op een raam, maar de daders zijn waarschijnlijk niet binnen geraakt en konden dus ook geen buit maken.

Marianne Verhaert en Frank Wilryckx, twee kandidaten voor Open VLD, pleiten voor een kanaaltrein voor werknemers naast het Albertkanaal op het bestaande goederenspoor tussen Herentals en Laakdal. Deze spoorweg kruist geen grote wegen en komt letterlijk tot aan de industriegebieden langsheen het kanaal. Een korte verlenging van het bestaande spoor met een kilometer zorgt ervoor dat er kan aangesloten worden op de bestaande spoorlijn Diest-Tessenderlo. Met enkele kleine investeringen worden meerdere industrieterreinen bereikbaar voor de hele regio. Tussen het Albertkanaal en de E313 verdienen duizenden Kempenaars de kost. Het zogenaamde Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) is dé industriële levensader van de Kempen met grote bedrijven als BP, Janssen Parma, ExxonMobil of Nike. Deze bedrijven liggen ideaal langs het kanaal, de snelweg en een spoorweg. Voor werknemers is het evenwel minder eenvoudig om op het werk te geraken. Openbaar vervoer is er nauwelijks en op de E313 is er gegarandeerd file.