maandag, 19 februari 2018 14:59

Kasterleese ereburger Heinrich Piller is 80

Heinrich Piller werd zondag 80 jaar. Een verjaardag die Kasterlee zomaar niet onopgemerkt voorbij liet gaan. De Zwitser is de enige ereburger in leven van de gemeente Kasterlee. Burgemeester Ward Kennes ging samen met zijn Zwitserse collega Otto Lötscher bij Piller op bezoek. Piller kreeg als geschenk een korf met Kempense streekproducten overhandigd. De voormalige burgemeester van het Zwitserse Plaffeien legde samen met de voormalige Kasterleese burgemeester Walter Otten de bouwstenen voor de geslaagde verbroedering tussen beide gemeenten.

ASV Geel speelde 2-2 gelijk tegen het Henegouwse Chatelet Farciennes. De Geelse doelpunten kwamen van Nicolas Robin en Nick Hulsmans. Het laatste kwartier moest Geel verder zonder Carrasco. Hij werd uitgesloten met een rode kaart.

Vorige week werd nog een misdienst gehouden voor Sint Apollonia in haar kerk te Stelen en afgelopen vrijdag vertrok het houten beeld naar IParc in Kampenhout. Daat ondergaat het een grondige behandeling tegen houtworm en memel. Enkel zo kan men het beeld bewaren voor het nageslacht. De behandeling wordt gesubsidieerd door de provincie Antwerpen en erfgoedcel k.Erf. Het beeld werd 140 jaar geleden gemaakt door meester beeldhouwer Frans De Vriendt. Sint Apollonia is de beschermheilige van de tandartsen en vroeger was Stelen daarvoor een bekende bedevaartsplaats.

Open Vld Geel lanceerde vorig jaar als eerste politieke partij de enquête “Geel neemt het woord”. Nu ze ongeveer bij de helft van de Geelse huishoudens zijn langsgeweest vinden de liberalen de tijd rijp om een voorlopige tussenstand op te maken. Als partij die burgerparticipatie hoog in het vaandel draagt neemt Open Vld de verzamelde antwoorden mee in haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober.

De enquête polst naar de algemene tevredenheid van de Gelenaar, of er voldoende sportfaciliteiten zijn, naar sport- en cultuurbeleving in het onderwijs, Geel als winkelstad en of de Gelenaar zich al dan niet veilig voelt. 75% van de Gelenaars voelt zich tevreden. Wat opvalt is dat men Geel niet ervaart als een aangename winkelstad. 70% van de respondenten geeft aan dat ze het eerder of helemaal oneens zijn met de stelling “Vindt u Geel een aangename winkelstad?”.
“Deze vaststelling bevestigt onze beslissing om als partij in te zetten op lokale economie. Samen met onze jongeren nemen wij heel wat initiatieven om ondernemen in Geel attractiever te maken. Denk aan de “Ondernemer van de Maand” of de inspiratieavond rond lokale economie en leegstand met Vincent Van Quickenborne.” Aldus voorzitter Myriam Smets.

67% van de Gelenaars vindt bovendien dat er voldoende sportfaciliteiten zijn, 57% voelt wel iets voor meer sport- en cultuurbeleving binnen het onderwijs en 68% voelt zich over het algemeen veilig in onze stad.

“Hoewel dit tussentijdse resultaten zijn, zijn de antwoorden enorm waardevol voor ons partijprogramma op af te toetsen. Politiek moet niet bepalen wat de mensen belangrijk vinden, de politiek moet luisteren naar wat de mensen belangrijk vinden en daar op verder gaan.” stelt lijsttrekker Lieselotte Thys.
Burgerparticipatie is één van de speerpunten voor de liberalen in de aankomende verkiezingen. Zo werd de vraag van 1 miljoen gesteld: “U krijgt als Geelse burger 1 miljoen euro uit de begroting om vrij te besteden? Hoe zou u hiermee onze stad beter maken ?”
Open VLD opent zo het debat over de mogelijkheid van een burgerbegroting in Geel. Een vorm van directe democratie en volwaardige burgerparticipatie waarbij een stadsbestuur de besteding van een deel van de begroting in handen legt van de burger. De Gelenaar zou dus in overleg, zonder politieke inmenging, kunnen beslissen waar een deel van hun belastinggeld naartoe moet gaan.

De antwoorden spreken alvast voor zich. Op het vlak van mobiliteit zien we de vraag naar veiligheid en het ontsluiten van de ring. De Gelenaar wil volwaardige fietspaden en goed onderhouden voetpaden alsook betere signalisatie. Meer groen in het centrum is ook iets dat regelmatig terugkomt, met ook weer het onderhoud van dat groen. Een groene Markt moet kunnen volgens de Gelenaars. Om van Geel een aangename winkelstad te maken vraagt de Geelse burger een aanpak van de leegstand en ruimte en ondersteuning voor creatief en innovatief ondernemerschap. Ook blijft men trouw aan de reputatie van Barmhartige stede door aandacht te vragen voor de kansarme Gelenaar in alle vormen en maten. Of waarom geen plaats waar mensen terecht kunnen voor eerstelijns psychologische zorg?

Een laatste opvallend punt, niet geheel toevallig onder de aandacht gebracht door vrouwen, is het onveiligheidsgevoel op een aantal specifieke plaatsen in het centrum, zoals de Stationsstraat, op de verschillende parkings en op de route tussen de Ecodroom en de Markt. De vragen en suggesties gaan voornamelijk over meer verlichting.
“We gaan nu met deze resultaten aan de slag en verwerken ze in ons partijprogramma. Iedereen die zich geroepen voelt om mee te werken aan een waarlijk nieuw verhaal voor Geel is welkom. Wij waarderen de input, de ideeën en de visie van iedereen.” besluit voorzitter Myriam Smets.

Bij de afbraakwerken van de oude Mera-supermarkt aan de Vorste Baan in Veerle kwam een stuk van een schouw van een buurtbewoonster naar beneden. Ze voelt zich niet meer veilig. Twee weken geleden moest de politie ook al ingrijpen omdat de aannemer golfplaten met asbest aan het verwijderen was. Hij deed dat niet volgens de regels.

donderdag, 15 februari 2018 23:47

Twee overladingen bij controle op zwaar vervoer

Twee overladingen bij controleactie op zwaar vervoer in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. Eén voertuig was te hoog geladen. Twee bestuurders konden geen geldig keuringsattest voorleggen. Eén bestuurder kon geen geldig inschrijvingsbewijs laten zien en één bestuurder kon geen geldig verzekeringsattest tonen. De overige overtredingen gingen hoofdzakelijk om het niet handenvrij telefoneren. 34 voertuigen werden gecontroleerd en 20 bekeuringen werden er opgesteld. De actie vond woensdag plaats tussen 7u en 18u in heel de politiezone.

Vrijdag 16 februari worden tussen 9u en 15u nieuwe verkeersdrempels geplaatst in Schambraken, Veldstraat/Meren in Olen. Tijdens het plaatsen van de rijbaankussens worden de vermelde straten achtereenvolgens een tijdlang afgesloten voor doorgaand verkeer.
De verkeersdrempels in Schambraken worden eerst geplaatst. Later op de dag volgen de rijbaankussens in de Veldstraat/Meren. Omdat er al werken bezig zijn aan de N13 staan er al omleidingen aangegeven. Je kan deze best volgen.

Onder de noemer 't Is Geel en 't Kiest organiseert Geel FM vanaf eind deze maand een reeks politieke debatten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. De verschillende partijkopstukken nemen het voor een publiek in café de Werft verbaal tegen elkaar op, terwijl de gesprekken ook live uitgezonden worden op de radio. De luisteraar wordt tegelijk uitgenodigd om via sociale media op de politieke uitspraken te reageren. Bedoeling is dat de verschillende partijen hun visie geven over een reeks vooraf gekozen thema's. De eerste debatsessie, een soort startschot met een algemene kennismaking, vindt op zondag 25 februari om 11u in het cultuurcafé plaats. Elke uitzending zal in zijn totaliteit twee uur duren. 

Op de verschillende campussen van de Thomas More Hogeschool waaronder in Geel namen 1200 leerlingen uit het secundair onderwijs gisteren deel aan de openlesdag XL van de Hogeschool. Ze volgden een theorieles, labo of practicum, lunchten in de studentresto’s en maakten kennis met het echte studentenleven. Op de openlesdag XL stellen leerlingen zelf een lespakket samen en draaien ze gewoon mee met het dagelijkse leven op de campus. Ze maakten kennis met een of meerdere studierichtingen die hen interesseren. Vooral de opleidingen in Geel blijken publiekstrekkers te zijn.

donderdag, 15 februari 2018 11:25

Man veroordeeld voor familiaal geweld

De rechter veroordeelde een Italiaan van 48 uit Geel bij verstek tot een effectieve gevangenisstraf van tien maanden en een boete van 156 euro voor het toebrengen van slagen en verwondingen aan zijn vrouw, zowel thuis als in café De Max in Geel. De uitbaatster van het café zag op 21 februari 2016 hoe de man de vrouw bleef knijpen tot ze het uitschreeuwde van de pijn. De politie kwam even later ter plaatse. De man verklaarde dat hij te veel alcohol had gedronken en zich niet meer kon herinneren dat hij haar had geslagen. Drie jaar werd de man door de politie al eens aangesproken omwille van zijn agressief gedrag.