dinsdag, 24 december 2013 10:00

Agressieveling zwembad voor rechter

Een man wordt verdacht van slagen en verwondingen. Hij was in juni agressief op de parking van het zwembad van Geel. Het slachtoffer werd op de grond geslagen en via de nummerplaat spoorde de politie de agressieveling op. Hij verklaarde dat het slachtoffer hem belemmerde. De man zelf was niet aanwezig op de rechtbank. Volgens zijn advocaat is hij opgenomen voor zijn agressieprobleem. Vonnis volgt op 20 januari.

Gepubliceerd in Geels Nieuws

Een man uit Antwerpen riskeert een celstraf van 10 maanden. Vorig jaar sloeg hij een raam in van een appartement in Geel en stal enkele muziekinstrumenten en een versterker. Hij nam ook een autosleutel mee. Hij kon zo goederen uit een wagen van Eandis stelen. Vonnis volgt op 20 januari.

Gepubliceerd in Geels Nieuws

Een man uit Geel is niet opgedaagd voor de correctionele rechter. De man moest verschijnen voor het toebrengen van slagen en verwondingen aan een man van 73. De beklaagde sloeg het slachtoffer op 23 augustus in het ziekenhuis. Alle feiten gebeurden op een bouwerf. Het slachtoffer was bezig met de bouw van een woning naast het appartement van de beklaagde. De werfkraan veroorzaakte te veel schaduw in de beklaagde zijn appartement. De advocaat van het slachtoffer vroeg een nieuw onderzoek van een deskundige om te bepalen of het slachtoffer blijvende letsels opliep.

Gepubliceerd in Geels Nieuws
maandag, 23 december 2013 12:12

Speelplein Bel vernieuwd

Het Geelse stadsbestuur heeft recent een aantal vernieuwingen aan het speelpleintje tussen Bel, Duinenstraat en Zavelstraat aangebracht. Er werd na inspraak van de buurtbewoners en leerlingen van school De Toverboom gekozen voor een klim- en evenwichtscombinatie en enkele natuurlijke zitelementen in hout. Het klimtoestel werd behouden en het trapveld werd verlegd. Het pleintje voelt nu gezelliger aan doordat enkele nieuwe bomen werden aangeplant. Met de opwaardering hoopt het stadsbestuur dat vele kinderen hun weg vinden naar het speelterrein.

Gepubliceerd in Geels Nieuws
maandag, 23 december 2013 11:59

Geel stort 4250 euro voor noodhulp Filipijnen

Het Geels stadsbestuur maakt 4250 euro vrij voor humanitaire hulp aan de Filipijnen. Op 8 november trok supertyfoon Haiyan over de centrale eilanden van de Filipijnse archipel en liet daarbij een spoor van dood en vernieling achter. Duizenden overleefden de ramp niet en minstens een half miljoen Filipino's zijn dakloos.

Gepubliceerd in Geels Nieuws
maandag, 23 december 2013 11:33

Bart Borghs tweede in Hel van Kasterlee

Bart Borghs, lid van de Geelse triathlonclub, is tweede geworden in de Hel van Kasterlee na Seppe Odeyn. Die meteen ook Belgisch kampioen werd in deze lange afstandsduathlon. Alle deelnemers moesten 15km lopen en 105km mountainbiken. Odeyn meldde zich na de eerste loopproef samen met Bart Borghs aan de leiding. Maar eens op de fiets nam de atleet uit Herent afstand van zijn tegenstander. Hij won uiteindelijk met tien minuten voorsprong op Borghs. Nick Baelus werd nog eens een kwartier later derde.

Gepubliceerd in Geels Nieuws
maandag, 23 december 2013 11:12

98% van de gecontroleerde chauffeurs nuchter

Het afgelopen weekeinde hielden de agenten van de lokale politie twee nachten op rij een WODCA actie. In totoaal werden 425 voertuigen gecontroleerd. 418 chauffeurs legden een negatieve alcoholtest af. Dat is 98% van de gecontroleerde bestuurders. Drie chauffeurs hadden een alcoholgehalte tussen 0,5 en 0,8 promille. Zij kwamen er vanaf met een rijverbod van drie uur en een onmiddellijke inning van 150 euro. Vier hadden een alcoholgehalte van meer dan 0,8 promille. Deze kregen minimaal zes uur rijverbod en een proces-verbaal. Dit resulteert in een minnelijke schikking of een dagvaarding voor de politierechter. De controles vonden plaats op verschillende locaties in de politiezone. Tijdens de acties werden ook nog twee personen gearresteerd voor verdachte handelingen. Ook stelden de politieagenten nog elf bekeuringen op voor verkeersinbreuken.

Gepubliceerd in Geels Nieuws
maandag, 23 december 2013 11:11

Huisbaas in beroep tegen OCMW

De huisbaas van twee woonblokken in de Gasstraat en de Groenenheuvel gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter waarbij het Geelse OCMW geen 500.000 euro aan hem moet betalen. De man is van oordeel dat hij schade heeft geleden door toedoen van het OCMW. Het gaat om 42 kamers die de man verhuurde tegen 300 euro per maand. Volgens de eigenaar betaalde een groot deel van zijn huurders niet meer na foutieve informatie van het OCMW. In een brief van het OCMW werd aan de huurders duidelijk gemaakt dat ze geen huur meer mochten betalen aan de eigenaar, maar aan een bank. Die legde namelijk beslag op de twee panden in Geel, alsook op een kasteel in Hoei dat de man voor 600.000 euro had gekocht. De openbare verkoop bracht amper 365.000 euro op en ook het huis van de man werd openbaar verkocht. Het beroep van de huisbaas wordt op 15 januari behandeld voor het hof van beroep in Antwerpen.

Gepubliceerd in Geels Nieuws
zaterdag, 21 december 2013 11:38

Voorstelling meerjarenplan 2014-2019

 Tijdens de laatste gemeenteraad van 2013 werd het meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd. Hierin maken stadsbestuur, OCMW, het Autonoom Gemeente Bedrijf en de politiezone hun plannen bekend voor de volgende jaren. Tijdens dezelfde zitting werd ook het stadsbudget 2014 goedgekeurd. Eind januari krijgt elke burger een extra editie van InfoGeel in de bus waarin het meerjarenplan uitgebreid wordt toegelicht.  

Het meerjarenplan kwam tot stand met de inbreng van Gelenaren, adviesraden, medewerkers en mandatarissen.

 

Het lokaal bestuur is er in geslaagd om, ondanks de financiële crisis, ruimte te scheppen voor investeringen en nieuwe projecten waar alle Gelenaren wat aan hebben. Dit is mogelijk omdat het bestuur samen met de diensten naast het meerjarenplan ook een herstelplan gemaakt heeft dat we er in verwerkt hebben. In het herstelplan stonden maatregelen die er voor moeten zorgen dat Geel de komende jaren financieel gezond blijft en dat een dat we een stevige basis kunnen leggen voor de toekomst 

 

Het meerjarenplan steunt op vijf hoofddoelstellingen: 

  1. Geel werkt samen, sober, duurzaam en creatief om de financiële toestand gezond te houden en de groei van de stad veilig te stellen. 
  2. Geel werkt de efficiënte en servicegerichte organisatie verder uit. 
  3. Geel schept maatschappelijke kansen voor elke Geelse burger vanuit de Geelse zorgzaamheid. 
  4. Geel is de aantrekkelijkste stad in de Kempen. 
  5. Geel geeft haar ruimte vorm om haar inwoners in een veilige en leefbare omgeving te laten wonen en leven. 

 

ruimte creëren voor investeringen 

Zo mag de totale personeelskost voor minstens drie jaar niet meer stijgen.Dat betekent dat er minder personeel zal tewerkgesteld worden. Naakte ontslagen zijn er niet, maar in 2014, 2015 en 2016 worden pensioneringen niet meer vervangen. Geel zoekt ook naar goedkopere huisvestingsmogelijkheden voor de diensten. De personenbelasting en de onroerende voorheffing wordt niet verhoogd.

Ondanks de financiële beperkingen is er toch nog ruimte voor investeringen. Tot 2017 bedraagt het totale investeringsbedrag maximaal 10 miljoen euro per jaar. Geel investeert in informatisering en digitale kanalen om haar burgers nog beter van dienst te zijn. Het bestuur wil de burgers ook beter betrekken bij haar beleid.  

 

wonen en leven 

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan is na tien jaar aan herziening toe. Dat gebeurt in samenspraak met de Gelenaren. Betaalbaar en sociaal wonen krijgt de volgende jaren veel aandacht. Het bestuur zoekt naar een nieuwe locatie voor het containerpark en de Diftartarieven worden aangepast aan de oorspronkelijke 60-40 verhouding: de vervuiler betaalt 60%, het stadsbestuur 40%. Veilig en vlot verkeer blijft een topprioriteit. Het centrum moet vlot bereikbaar zijn zonder dat automobilisten de stad kunnen doorkruisen met de wagen. Het gebruik van de fiets wordt aangemoedigd. Een belangrijke investering is de aanleg van fietspaden langs beide kanten van Tessenderloseweg. Bijkomend legt de stad de stoepen in de Pas opnieuw aan. In de Europawijk, Laar, Lichtaartseweg, Oude Brugweg en Tessenderloseweg worden grootschalige rioleringswerken uitgevoerd. 

 

zorg en welzijn 

Kwetsbare doelgroepen, met speciale aandacht voor jongeren, worden extra begeleid. Verder wil het bestuur de zelfredzaamheid van burgers verhogen.  

Kinderopvang wordt uitgebreid. Vanaf januari 2014 start de Bengelbende met een proefproject kinderopvang in Stedelijke basisschool Geel Zuid (Zammel) en Vrije basisschool Ten Aard. Leerlingen van de scholen kunnen er op woensdagnamiddag terecht. Nog in 2014 start het lokaal bestuur met een centrum voor inclusieve kinderopvang. Kinderen met extra zorg worden zoveel mogelijk opgevangen binnen de reguliere kinderopvang.  

Dienstencentrum Luysterbos start met een boodschappendienst en wil meer senioren laten kennismaken met het aanbod van een dienstencentrum. De thuiszorgdiensten worden meer uitbesteed om een betere service te kunnen bieden. 

test

 

aantrekkelijkste stad in de Kempen 

De uitstraling van Geel wordt vergroot door projecten van stadsvernieuwing op elkaar te laten aansluiten. Ecodroom wordt afgewerkt. Nieuwe projecten besteden aandacht aan sportinfrastructuur ter hoogte van Axion, De Leunen en Schuttershof. Het bestuur maakt plannen voor de ontwikkeling van het binnengebied Nieuwstraat. Een centrummanager stimuleert de ontwikkeling van handel in het centrum.  

 

onderwijs en werken 

Geel geeft de sociale economie extra kansen door de inschakeling van werkkrachten uit deze doelgroep te bevorderen. Samen met bedrijven wordt gewerkt aan duurzame tewerkstelling. De banden tussen onderwijs en de arbeidsmarkt worden versterkt. De school in Winkelomheide wordt uitgebreid. Investeringen in het kunstonderwijs zorgen voor een aanbod dat inspeelt op nieuwe trends. 

 

gezellige kleinschalige activiteiten 

Geel staat ervoor bekend dat er altijd wel iets te beleven is. Regelmatig worden kleinschalige activiteiten georganiseerd onder meer op het marktplein. In 2014 is Geel als Barmhartige Stede gaststad voor de European Special Olympics voor personen met een handicap. Ook Zuidergekte krijgt in 2014 een nieuwe editie. In 2014 worden de twee wereldoorlogen herdacht met specifieke aandacht voor de situatie van Geel. Geel organiseert niet alleen zelf maar ondersteunt verenigingen en buurten om zelf hun ding te doen zodat de stad bruist van activiteit.  

 

sport, toerisme en erfgoed 

De sportvoorzieningen in Axion en De Leunen worden verbeterd en waar mogelijk uitgebreid. Het bestuur ontwikkelt een digitaal stadsspel en promoot hoeve- en streekproducten. Geel houdt haar rijke geschiedenis levend door het erfgoed op een eigentijdse manier te bewaren en te tonen aan de volgende generaties. In 2015 komt er een nieuwe editie van de Dimpnadagen.

Gepubliceerd in Geels Nieuws
vrijdag, 20 december 2013 12:02

Broodautomaat gekraakt aan Eindhoutseweg

Woensdagnacht hebben dieven een broodautomaat gekraakt aan de Eindhoutseweg. Ze slaagden erin om zo'n 300 euro aan wisselgeld uit de automaat te halen. Waarschijnlijk hebben ze daarvoor een schroevendraaier gebruikt.

Gepubliceerd in Geels Nieuws
Pagina 2 van 3