vrijdag, 07 december 2018 00:00

Minister trekt milieuvergunning slachthuis Oevel in

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, trok de milieuvergunning van het slachthuis in Oevel bij Westerlo in. Het dossier rond het slachthuis sleept al jaren aan. Bij de directie van het bedrijf reageert men verbaasd. Als reden wordt aangebracht dat de geurhinder en hinder door het transport de sereniteit van het nabijgelegen kerkhof in het gedrang komt. De provincie verleende begin 2015 een milieuvergunning aan de eigenaar om het slachthuis uit te baten. Tijdens het openbaar onderzoek werden 510 bezwaarschriften, 1 petitie met 1.395 handtekeningen en 1 onlinepetitie met 1.481 handtekeningen ingediend. De bezwaren hadden hoofdzakelijk betrekking op geurhinder, lawaaihinder, waterhuishouding, hygiƫne, dierenwelzijn en ligging nabij een woongebied en een kerkhof.

Ondanks protest van buurtbewoners kreeg het slachthuis uiteindelijk toch een vergunning. Maar de buurtbewoners tekenden beroep aan bij de raad van state, die oordeelde dat bij het verlenen van een vergunning uitdrukkelijk rekening moet worden gehouden met de intrinsieke kenmerken van het kerkhof en de beperkingen die daaruit voortvloeien wat betreft geur- en geluidshinder. Het slachthuis ligt op amper 20 meter van het kerkhof.

Lees 135 keer