Cultuursubsidies voor verenigingen

Het schepencollege gaf aan zes Geelse verenigingen een subsidie in het kader van de betoelaging van kunst- en cultuurorganisaties en aan één vereniging een impulssubsidie samenwerking. In deze laatste categorie was de Vriendenkring Kerststal Laar de gelukkige met een subsidie van 500 euro. De jury was van oordeel dat het project een voorbeeld is van de wijze waarop verschillende organisaties samen meer dynamiek kunnen brengen in de ganse buurt. Bij de kunst- en cultuurorganisaties kregen de volgende verenigingen een financieel steuntje in de rug: Caer Gwydyon (500 euro), Funky Fun Productions, beter gekend als de organisatoren van Reggae Geel (2 200 euro), KWB Larum met hun jubileumjaarprogramma in het kader van 50-jarig bestaan (1 000 euro), Donne Domenica die als koor hun 10-jarig bestaan vieren (300 euro), het Geels Volkstoneel voor de voorstelling van Midzomernachtdroom (500 euro) en Andante Cantabile die een dubbelconcert met het Overpeltse Koor Concinite organiseren (500 euro). De verschillen in toelage spruiten voort uit de schaalgrootte van de verschillende projecten.