Enkelrichting Koppeleershoeven

In het kader van de herinrichting van de schoolomgeving in Holven wordt momenteel het enkelrichtingverkeer in de Koppeleershoeven uitgetest. Deze proefmaatregel heeft bij gunstige evaluatie veel kans bestendigd te worden aangezien ze past binnen de schoolvervoersplannen die reeds eerder werden opgesteld.