Geel

Project toegankelijke cultuur

Met het project ‘toegankelijke cultuur’ willen cultuurcentrum de Werft en vzw Het Grote Plein het mogelijk maken dat mensen met een verstandelijke handicap en laaggeschoolden culturele voorstellingen kunnen bijwonen. Uit het totale aanbod van CC de Werft worden een tiental voorstellingen van extra begeleiding voorzien door Het Grote Plein. Deze begeleiding bestaat in meer uitleg over wat een cultuurcentrum is, een rondleiding in het cultuurcentrum, een vormingsmoment voor de voorstelling en een evaluatie nadien. Bovendien wordt ook getracht een gesprek met de artiesten te regelen. De tien voorstellingen zijn: Fili van circus Ronaldo, TV-tunes K.N.T. van Wim Opbrouck en Maadacht, Star Trip van Yllana, het optreden van Jan Leyers, het lentefeest voor senioren, ‘Liever tellen dan snottebellen’ van het Echt Antwaarps Teater, Frankenstein van Theater Stap, ‘7 of Sneeuwwitje’ van Het Paleis & Jenny, Ladies Night van Oblomow en ‘jaarfeest van St-Dimpna door Hilaria. CC de Werft levert een financiële inspanning d.m.v. een lager toegangstarief voor deze voorstellingen.