BPA Nieuwstraat

Het ontwerpdossier betreffende het BPA Nieuwstraat wordt op 8 november e.k. ter voorlopige aanvaarding aan de gemeenteraad voorgelegd. Het is reeds de tweede keer dat de gemeenteraadsvergadering zich over deze voorlopige aanvaarding buigt. De eerste keer gebeurde dit in mei 2003. Tijdens het openbaar onderzoek dat daarop volgde, werden echter nog een aantal gefundeerde bezwaarschriften ingediend die het schepencollege deden beslissen het oorspronkelijke ontwerp-BPA niet voor definitieve goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen maar eerst nog een aantal aanpassingen door te voeren. Dat laatste is inmiddels gebeurd, meerbepaald voor de binnengebieden Pallo en Kanunnikenblok. De voorziene parallelstraat achter de Nieuwstraat wordt in het recente ontwerp meer naar het Noorden opgeschoven. Bovendien wordt langs beide kanten bebouwing voorzien zodat de straat echt de functie krijgt van een woonstraat. Bij de uitwerking van de villa-appartementen in de Kanunnikenblok wordt dan weer meer rekening gehouden met de bestaande woningen. Tenslotte worden de nodige mogelijkheden voorzien voor de plannen van het OCMW voor het bouwen van wooneenheden voor mindervaliden op het perceel van de ouden post. Als de gemeenteraad overgaat tot voorlopige aanvaarding van het ontwerpdossier zal de volgende stap een openbaar onderzoek zijn dat loopt van 22 november t.e.m. 22 december 2004. In het begin van deze periode zal nog een informatievergadering voor de bevolking gehouden worden.