Skatetoestellen De Bogaard

In het voorjaar van 2005 zal het stadsbestuur een nieuw skateterrein aanleggen op het speelplein De Boogaard. Om ook de inrichting ervan vlot te laten verlopen stelt het schepencollege tijdens de eerstvolgende gemeenteraadszitting voor om al enkele skatetoestellen aan te schaffen. Hiervoor trekt het stadsbestuur zo’n 15 000 euro uit. Dit alles kadert in de uitvoering van het speelruimtebeleidsplan.