Geel

Afvalinstallatie bijna klaar in Geel

De biologische afvalscheidingsinstallatie van IOK en IGEMO in Geel is bijna klaar. Vanaf eind januari zal ze zo´n 3 maanden proef draaien. Als dat vlot verloopt, zal ze daarna worden ingezet om het restafval van de gemeenten van de 2 intercommunales te verwerken.