Bezwaren tegen opslag puin in Winkelom

In Winkelom heerst onrust over de plannen voor een stortplaats vlakbij de stadsmagazijnen. Geel wil er op een weiland een tijdelijke opslag voor puin van wegenwerken en ruiming van grachten aanleggen. De milieuvergunningsaanvraag leverde ruim 60 bezwaren op.