Bijna 35.000 Gelenaars

Het bevolkingsaantal van Geel is in 2004 gestegen tot bijna 35.000. Met 34.764 inwoners was er een stijging van 316 eenheden. Dat is een uitzonderlijke stijging. Er waren 332 geboortes, 317 sterf- gevallen, 1.588 inwijkelingen en 1.287 vertrekkers uit Geel.