Gescheiden waterzuivering

De stad Geel heeft een primeur wat betreft waterzuivering. Samen met de bouwheer Aquafin heeft het een gescheiden rioleringssyteem aangelegd in de wijk Mosselgoren-Borgerleien. In nieuwe wijken doet men dit al langer, maar voor een al bestaande wijk is dit een pilootproject. De scheiding van afvalwater en regenwater is nodig om in landelijk gebied aan waterzuivering te kunnen doen.