Verbroedering voor de licentiecommissie

Op 19 maart moet tweedeklasser Verbroedering Geel voor de licentiecommissie verschijnen. Het licentiedossier werd eergisteren behandeld door de bevoegde commissie en die vond nog enkele leemtes in verband met zogezegde ‘hangende dossiers’. Zaterdag om 9u45 zal een delegatie van de club bijkomende uitleg gaan geven op de bond. Het bestuur van de tweedeklasser heeft er alle vertrouwen dat de licentie in orde komt.