Fluitsignaal door onderhoud

Door onderhoud aan de pijpleidingen t.h.v. de Amocolaan in Geel is het mogelijk dat er zaterdag 9 en maandag 11 april hinder in de buurt ontstaat. Vanaf 7 uur ´s morgens zal een hoge fluittoon waarneembaar zijn die een 6-tal uren kan aanhouden. Een beperkte geurhinder is in principe ook mogelijk, maar is minder waarschijnlijk. De firma verzekert dat er verder geen gevaar is voor de regio.