Renovatiewerken AXION afgerond

De renovatiewerken van de stedelijke sporthal AXION in Geel zijn afgerond. De eindafrekening werd dan ook voorgelegd op de gemeenteraad. De totale kostprijs van de werken bedroeg 336.000 Euro. De geraamde kosten lagen slechts een fractie lager dan dit bedrag.