Sanering Bankloop

Begin april 2006 starten OVAM en Umicore de sanering van de Bankloop. Tot 5 meter vanaf de oevers wordt de grond tot een diepte van 40 tot 50 cm afgegraven. Dat gebeurt op een 200-tal percelen langs de Bankloop in Olen en Geel. De totale kostprijs wordt geraamd op 3.5 miljoen euro. Ovam en Umicore delen de kosten.