Aankoop bos en weiland Bel

De vzw Stichting Kempens Landschap kocht onlangs een 3-tal bos- en weilandperelen aan in het beschermde landschap van Geel-Bel. Dit kadert in een actie rond het behoud van het waardevolle landschap. Het stadsbestuur verleende hierbij een toelage van 10% op de totale aankoopkost van bijna 46.000 euro.