GeelKasterlee

Fly-over Geel-Punt

De Vlaamse overheid heeft de aanleg van een fly-over in Geel- Punt opgenomen op het 3- jarenprogramma 2005-2007. Voor dit project trekt Vlaanderen 3 miljoen euro uit in 2006. Dat is de 1ste fase van de realisatie van de Noord- Zuidverbinding. De Noord-Zuidverbinding krijgt ook een erkenning als 1 van de 25 missing links. Die wil de Vlaamse overheid versneld aanpakken, maar daarvoor zijn de budgetten voorlopig niet voorhanden. Die komen ten vroegste in 2007 vrij. Het gaat o.m. om de verbinding Geel-Kasterlee.