Horeca convenant

Amper 10 cafés hebben de horeca- convenant met de stad Geel ondertekend. De cafés die ondertekenen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een afwijking van het sluitingsuur bekomen. De interesse daarvoor blijkt nu echter beperkt. Geel telt zo´n 150 horecazaken. Na een jaar wil de stad de werking van de convenant evalueren.