Aankoop grond intrekken?

Het schepencollege van de stad Geel zal aan de gemeenteraad op 5 september voorstellen om de aankoop van grond op de oude stortplaatsen van Winkelomheide in te trekken. Het dossier werd op de gemeenteraad van juni geagendeerd zonder bodemattest terwijl er in het verleden wel een risico-activiteit was.