Fusie honden- en vissersclubs

In een studie in het kader van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan moeten in Geel verschillende honden- en vissersclubs fuseren of uitdoven. 80% van dergelijke clubs is zonevreemd gevestigd en beschikt niet over vergunningen. Clubs die in de studie een slechte score krijgen, moeten uitdoven. Geel streeft er ook naar zoveel mogelijk honden- en vissersclubs op 1 locatie samen te voegen. Zo wil Geel dat de 5 bestaande hondenverenigingen fuseren tot nog 2 resterende clubs. Slechts 2 kregen er een goede score. Voor de vissersclubs kregen slechts 3 van de 10 clubs een positieve score.