KMO-zone Kievermont

Geel wil op het leegstaande militaire domein Kievermont een KMO-zone aanleggen. Daar moeten dan lokale en zonevreemde ondernemingen een nieuwe stek kunnen krijgen. Dat wil de stad gerealiseerd zien volgens het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Om die KMO-zone te realiseren, is het doortrekken van de ring tot Kievermont noodzakelijk. Geel kiest daarbij zelf voor een westelijk tracé van de Dokter Vandeperrestraat naar Kievermont, boven een oostelijk traject naar de Molseweg door de Netevallei. Dat wordt aan de provincie voorgesteld.