Uitstel voor Verschuren

De handelsrechter gaf het varkensbedrijf van Jan Verschuren in Geel-Ten-Aard opnieuw uitstel tot faling. De eigenaar en de voorlopige bewindvoerder krijgen nu tot 27 september om een faillissement te vermijden. Het bedrijf stond op de rand van bankroet. Na een inval door de milieu-inspectie eiste de bank een lening terug