Zonevreemd

Geel werkt momenteel aan enkele dossiers om zonevreemde bedrijven te regulariseren. Voor Het Galjoen en Garage Goos zijn de planologische attesten al rond. Nu werkt de stad aan de dossiers van Aveve, Van Lommel en Van Houdt. Geel pakt de plannen dossier per dossier aan. Ze moeten wel overeenkomen met het gemeentelijk structuurplan.