LaakdalMeerhout

Politiecontroles

De politiezone Geel-Meerhout- Laakdal kondigt snelheidscontroles aan in de schoolomgevingen. Daar geldt een zone 30. De wijkagenten, de interventiepolitie en het fietsteam van de politie gaan ook toezicht houden op de toegangswegen naar scholen. De politie plant in het najaar controles op de fietsen. De politie roept de ouders op de fietsen van hun kinderen in orde te brengen.