Geen kartel

Er komt geen kartel van de VLD en sp.a voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2006. Er waren verkennende gesprekken, omdat de 2 partijen het in de raad goed met elkaar kunnen vinden. Maar vooral de jongerenafdelingen van de 2 partijen waren hier fel tegen gekant. Daarom is beslist dat de 2 elk apart gaan proberen een kieslijst te vullen.